Alfa Laval i NMRI odniosły sukces w testach wychwytywania CO2 na pokładzie statku przy użyciu systemu oczyszczania spalin

Ponieważ przemysł morski dąży do zmniejszenia emisyjności w przyszłości, Alfa Laval i jej partnerzy badają technologie niezbędne do osiągnięcia tego celu. Jedną z możliwości jest wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla (CCS), które w ostatnich testach przeprowadzonych przez Alfa Laval i Japoński Narodowy Morski Instytut Badawczy (NMRI) zrobiło krok w kierunku realizacji.

Testowanie wychwytywania CO2 na skalę przemysłową

Zainicjowany przez NMRI projekt testowy wychwytywania CO2 miał na celu potwierdzenie w warunkach rzeczywistych wyników uzyskanych w laboratorium. Ponieważ projekt wymagał zastosowania sprawdzonego, pełnowymiarowego systemu płuczek hybrydowych, Alfa Laval PureSOx odegrał w nim ważną rolę. Japoński armator uczestniczący w badaniach, który zainstalował PureSOx w celu zapewnienia zgodności z normami SOx na nowym statku, uzgodnił z Alfa Laval i stocznią włączenie testów do prób morskich statku.

"Alfa Laval PureSOx to sprawdzone rozwiązanie z długim stażem w zakresie redukcji emisji SOx" - mówi René Diks, szef działu systemów oczyszczania spalin w Alfa Laval. "Pozytywne wyniki naszego projektu z NMRI Japan pokazują, że technologia skruberów może również odegrać rolę w usuwaniu węgla na morzu."

Kamień milowy na drodze do neutralności węglowej

CCS to potencjalna technologia pomostowa, oferująca możliwość ekstrakcji węgla z emisji do czasu, gdy paliwa neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla staną się bardziej opłacalne. W przypadku pełnego zastosowania CCS, węgiel usunięty ze spalin statku byłby przechowywany, aby zapobiec jego przedostaniu się do atmosfery. W tym projekcie ograniczono się do wykazania, że płuczka może wychwytywać CO2 na pokładzie statku. Zmodyfikowany system PureSOx był w stanie pochłaniać CO2 z pomocniczych silników Diesla w porcie, pracując w obiegu zamkniętym.

"Aby osiągnąć cele IMO w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, potrzebne będą rozwiązania zarówno krótko-, jak i długoterminowe" - mówi Diks. "Zanim CCS będzie mogło zostać wdrożone na morzu, potrzeba jeszcze wielu prac rozwojowych, ale te wstępne testy pokazały wyraźny potencjał tego podejścia. Choć zaprojektowany do usuwania SOx, PureSOx wykazał zdolność do usuwania CO2 podczas pracy w zamkniętej pętli."

Wspólne wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

Badania prowadzone wspólnie z NMRI Japan są jednym z wielu projektów Alfa Laval, których celem jest zrównoważony rozwój. Alfa Laval jest członkiem koalicji Getting to Zero Coalition oraz strategicznym partnerem korporacyjnym w Maersk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Ponadto, w Centrum Testowo-Szkoleniowym Alfa Laval w Aalborg, w Danii, prowadzone są liczne prace badawcze.

"Dekarbonizacja przemysłu morskiego będzie wymagać szerokiej gamy technologii ograniczających emisję, a także nowych paliw" - mówi Diks. "Jedyną drogą do osiągnięcia tych skoków jest wspólne badanie możliwości, w całej branży i na całym świecie. Alfa Laval jest dumna z tego, że może przyczynić się do tego poprzez swoją wiedzę, technologie i zasoby rozwojowe."

 

Alfa Laval

Alfa Laval działa w obszarach energetyki, przemysłu morskiego oraz przetwórstwa żywności i oczyszczania wody, oferując swoją wiedzę, produkty i usługi dla szerokiej gamy branż działalności gospodarczej w około 100 krajach. Firma jest zaangażowana w optymalizację procesów, tworzenie odpowiedzialnego wzrostu i przyspieszanie postępu - zawsze idzie o krok dalej, aby wspierać klientów w osiąganiu ich celów biznesowych i celów zrównoważonego rozwoju.

Innowacyjne technologie Alfa Laval są dedykowane do oczyszczania, rafinacji i ponownego wykorzystania materiałów, promując bardziej odpowiedzialne wykorzystanie zasobów naturalnych. Przyczyniają się one do poprawy efektywności energetycznej i odzyskiwania ciepła, lepszego uzdatniania wody i redukcji emisji zanieczyszczeń. W ten sposób Alfa Laval przyspiesza nie tylko sukces swoich klientów, ale także ludzi i planety. Codziennie ulepszamy świat. Chodzi o to, aby rozwijać się lepiej - Advancing better™.

Alfa Laval zatrudnia 16,700 pracowników. Roczna sprzedaż w 2020 roku wyniosła SEK 41,5 mld (ok. EUR 4 mld). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq OMX.