Produkcja specjalistycznych produktów chemicznych

Wytwarzanie chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych – jak lepiszcza, żywice, surfaktanty, dodatki polimerowe, chemikalia do uzdatniania wody i inne – wymagają specjalistycznych technologii, które są niezawodne oraz wydajne kosztowo. Alfa Laval blisko współpracuje z producentami petrochemicznymi w celu optymalizacji ogrzewania, chłodzenia, odparowywania oraz wymiany ciepła, a co za tym idzie zwiększania zyskowności.

Fine & Specialty chemicals production 640x360

Optymalizacja produkcji chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych

Chemikalia wysokowartościowe i specjalistyczne wytwarzane są w mniejszych ilościach niż masowo produkowane środki chemiczne, zwykle w ściśle określonym celu. Niezależnie od tego, czy produkujesz surfaktanty, chemikalia do uzdatniania wody, pestycydy, dodatki polimerowe, żywice, lepiszcza, witaminy, czy inne substancje, wydajne procesy wymiany ciepła są dla Ciebie nieodzowne.

Wymienniki Alfa Laval Compabloc, spiralne wymiennki Alfa Laval, wymienniki AlfaVap, AlfaCond, AlfaRex i AlfaNova są specjalnie zaprojektowane z myślą o potrzebach branży chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych. Wszystkie te urządzenia są kompaktowe, łatwe w montażu i w serwisowaniu. Zmniejsza to zarówno koszty, jak i ilość zajmowanego przez nie miejsca, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i rentowności produkcji. Ponadto, niewielka objętość tych urządzeń stanowi ważną zaletę, szczególnie gdy mamy do czynienia z niebezpiecznymi, żrącymi lub agresywnymi mediami.

Rozwiązanie problemów produkcji chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych

Alfa Laval oferuje zarówno najnowocześniejsze urządzenia, jak i wiedzę. W zakładzie chemikaliów specjalistycznych Hexion w Rotterdamie w Holandii, w dużych ilościach wody wykorzystywanej w procesie gromadziły się niepożądane odpady. Dzięki wprowadzeniu do procesu kompletnego układu wyparnego, problem dosłownie wyparował, a moce produkcyjne zostały zwiększone bez potrzeby tworzenia dużych ilości odpadów.

Produkcja chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych, szarża po szarży

Szarżowa produkcja chemikaliów wysokowartościowych i specjalistycznych to częste rozwiązanie, więc kluczową sprawą jest powtarzalność i jakość. Chłodnice zwrotne, chłodnice produktu i podgrzewacze/chłodnice przeponowe Alfa Laval spełniają swoje zadania gwarantując jakość i wydajność w całym procesie produkcji.

Materiały do pobrania