Produkcja polimerów i włókien

Wytwarzanie polimerów i włókien wymaga wydajnej obsługi cieczy zawierających włókna, co stawia wysokie wymagania urządzeniom. Odpowiednie wymienniki ciepła, jak płytowy uszczelkowy Alfa Laval WideGap, spawany Alfa Laval Compabloc, czy spiralne wymienniki Alfa Laval, radzą sobie z nimi z łatwością, maksymalizując wydajność produkcji oraz oszczędność energii przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Alfa Laval equipments for industrial polymers and fibres production.

Optymalizacja produkcji polimerów i włókien

Niezależnie od tego, czy produkujesz lateks, polietylen, polipropylen, polistyren, czy PVC, Alfa Laval posiada wiedzę oraz szeroki asortyment produktów i usług, które optymalizują wytwarzanie polimerów i włókien w branży petrochemicznej.

Nieplanowane przestoje z powodu zarastania urządzeń mogą być bardzo kosztowne. Aby zapewnić przebieg procesu bez ich zapychania, tworzenia wąskich gardeł i występowania przestojów, w przypadku zadań gdzie występuje takie zagrożenie, jak np. chłodzenie wody linii granulacji, zalecane jest stosowanie płytowych szerokokanałowych wymienników ciepła Alfa Laval WideGap oraz wymienników kasetowych.

Szerokokanałowy wymiennik płytowy Alfa Laval WideGap jest stworzony do pracy na mediach włóknistych. Wytłoczenia płyt i inne elementy budowy całego wymiennika zapewniają, że włókniste media przepływają przez urządzenie bezproblemowo. Dodatkowo, dla bardziej wymagających zadań, gdy ciecze zawierają dużą ilość cząstek lub włókien, często stosowane są wymienniki spiralne Alfa Laval