Produkcja aromatów

Produkcja benzenu, toluenu, ksylenu lub innych aromatów wymaga połączenia wysokiej wydajności produkcji i niskich kosztów. Dlatego producenci aromatów polegają na Alfa Laval w zakresie zwiększania produkcji przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności. Nasza wiedza oraz niezawodne urządzenia do wymiany ciepła i separacji utrzymują koszty na niskim poziomie zwiększając jednocześnie zysk i rentowność.

Aromatics production 640x360

Optymalizacja produkcji aromatów w przemyśle petrochemicznym

Rozwiązania w zakresie wymiany ciepła Alfa Laval to sposób na osiągnięcie nowego poziomu integracji procesów cieplnych w zakładach produkcji aromatów. Konwencjonalne zakłady, które wykorzystują tradycyjne, płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła do integracji procesów cieplnych są zwykle ograniczone w elastyczności przez duży rozmiar i koszt tych urządzeń. Z drugiej strony, kompaktowe spawane wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają oszczędny sposób odzysku ciepła, który zazwyczaj do wykonania tego samego zadania wymagałby pięciu lub więcej wymienników płaszczowo-rurowych pracujących szeregowo. Kompaktowa budowa naszych wymienników umożliwia zwolnienie do 40% miejsca na hali, które może być wykorzystane do zwiększenia mocy produkcyjnych lub wprowadzenia innych procesów.

 

Alfa Laval posiada również innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność procesów poprzez wykorzystanie technologii separacji o wysokiej sprawności. Na linii produkcyjnej aromatów znajduje się kilka miejsc, gdzie rzeczą krytyczną jest zapewnienie odpowiedniej czystości oleju smarowego sprężarki. W tysiącach instalacji związków aromatycznych na całym świecie stosuje się technologię szybkoobrotowej separacji Alfa Laval w zakresie wydłużania żywotności oleju smarowego sprężarek. Warto również zauważyć, że to firma Alfa Laval była pionierem wykorzystania wirówek dekantacyjnych w procesie krystalizacji paraksylenu.

 

Nasze technologie zostały sprawdzone na całym świecie. Alfa Laval jest partnerem czołowych licencjodawców technologii na świecie w następujących procesach:

  • Hydrorafinacja
  • Reforming
  • Ekstrakcja benzenu-toluenu
  • Odzysk paraksylenu
  • Izomeryzacja paraksylenu
  • Procesy transaalkilacji/dysproporcjonowania