Produkcja podstawowych produktów chemicznych | Alfa Laval

Produkcja podstawowych produktów chemicznych

Aby produkować podstawowe produkty chemiczne, należy zapewnić niskie koszty produkcji oraz wysoką jakość, powtarzalność i wydajność. Alfa Laval posiada najszerszy asortyment wymienników ciepła i układów separacji, od kompaktowych wymienników ciepła oraz chłodnic powietrznych do wyspecjalizowanych wymienników płaszczowo-rurowych oraz wirówek talerzowych i dekanterów. Nasze urządzenia są zaprojektowane do wykonywania trudnych zadań – niezawodnie i oszczędnie.

base chemicals production 640x360

Optymalizacja produkcji podstawowych produktów chemicznych w przemyśle petrochemicznym

Popyt na produkty petrochemiczne wzrasta w związku z rosnącym standardem życia oraz rosnącym popytem na różne wyroby, od materiałów opakunkowych i toreb plastikowych, przez artykuły gospodarstwa domowego jak lodówki, po samochody. Przyczyniło się to do zwiększenia zużycia podstawowych produktów chemicznych, jak etylen, propylen, amoniak/mocznik, metanol, butadien oraz związki aromatyczne, które są pochodnymi ropy naftowej, gazu ziemnego lub węgla.

Zwiększenie zyskowności produkcji podstawowych produktów chemicznych wymaga maksymalnej wydajności zakładu. Alfa Laval oferuje szeroki wybór rozwiązań pomagających w osiągnięciu tego celu. Pomagamy dobrać wysoce wydajne urządzenia w celu zmniejszenia zużycia energii oraz kosztu instalacji przy jednoczesnym podniesieniu niezawodności i wydajności linii produkcyjnych. Na przykład wymienniki Alfa Laval Compabloc są idealne do produkcji propylenu. Te kompaktowe, wysoko wydajne wymienniki ciepła poprawiają wydajność produkcji praktycznie w każdym miejscu – czy to w istniejącej, czy w nowej instalacji.

Oprócz naszego szerokiego asortymentu wymienników ciepła, Alfa Laval oferuje szeroki zakres urządzeń do separacji, w tym szybkoobrotowe wirówki do oczyszczania oleju smarowego dla sprężararek, jak również dekantery w celu minimalizacji ilości odpadów z procesu lub ścieków.

Skontaktuj się z nami dziś i dowiedz się jak możemy pomóc usprawnić Twoje procesy.