Produkcja tlenku etylenu i glikolu

Wydajny odzysk ciepła jest nieodzowny w produkcji tlenku etylenu i glikolu. Innowacyjne technologie separacji i wymiany ciepła Alfa Laval gwarantują doskonałe wyniki na wszystkich etapach procesu, niezależnie czy pracują jako chłodnice, reboilery, wymienniki do odzysku ciepła, skraplacze, czy separatory.

Ethylene oxide and glycol production 640x360

Optymalizacja produkcji tlenku etylenu i glikolu

Wiedza, urządzenia i usługi Alfa Laval pomagają producentom tlenku etylenu i glikolu oszczędzać energię, zwiększać moce produkcyjne, zmniejszać koszty oraz skracać czas serwisowania. Przekłada się to na niezawodność operacyjną, która poprawia rentowność.

 

Układ absorpcyjno-desorpcyjny w produkcji tlenku etylenu oraz glikolu etylenowego oddziela tlenek etylenu od dwutlenku węgla/nieprzereagowanego etylenu. W wieży absorpcyjnej tlenek etylenu przechwytywany jest przez medium absorpcyjne, a pozostała część gazu wydostaje się przez jej szczyt. Zaabsorbowany gaz jest wysyłany do wieży odpędowej w celu uwolnienia z medium absorpcyjnego, które jest wykorzystane ponownie.

 

Wymienniki ciepła są nieodzowne w dwóch miejscach: w miejscu odzysku ciepła na spodzie aparatu odpędowego w celu podgrzania nadawy i schłodzenia powracającego medium absorpcyjnego przed jego wlotem do drugiego niezbędnego wymiennika, czyli chłodnicy odpędzonego medium absorpcyjnego umiejscowionej przed wejściem do wieży absorpcyjnej. Utrata ciepła między wieżą absorpcyjną a odpędową oraz niska sprawność wymienników może być w tym miejscu bardzo kosztowna. Technologie wymiany ciepła Alfa Laval minimalizują ciepło utracone. Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc o kompaktowej budowie i minimalnej ilości zajmowanej przestrzeni oferują niezrównaną niezawodność oraz wyjątkową sprawność wymiany ciepła.

 

Wymiennik Alfa Laval Compabloc to doskonały wybór jako chłodnica odpędzonego medium absorpcyjnego – tak samo jak uszczelkowe i kasetowe wymienniki płytowe Alfa Laval.

 

Alfa Laval Compabloc oferuje również doskonałe parametry pracy jako reboiler lub skraplacz. Wymienniki te zwiększyły wydajność i rentowność ponad 60 układów absorpcjyjno-desorpcyjnych dzięki swojej niezawodności i wysokiej wydajności.

Materiały do pobrania