Produkcja azotanu amonu

Maksymalizacja wydajności energetycznej jest nieodzowna, by odnieść sukces. Wymaga ona niewielkich różnic temperatur pomiędzy czynnikami. Technologie wymiany ciepła Alfa Laval pomagają producentom azotanu amonu na całym świecie zmniejszyć koszty energii oraz zwiększyć produktywność.

Ammonium-nitrate 640x340

Alfa Laval posiada wiedzę, urządzenia oraz usługi wspierające producentów azotanu amonu w podniesieniu wydajności i produktywności ich zakładów.

Wytwarzanie azotanu amonu w procesie neutralizacji kwasu azotowego amoniakiem generuje duże ilości pary. Elastyczne i niezawodne technologie odzysku ciepła Alfa Laval dają właścicielom zakładów większą swobodę w decydowaniu gdzie w procesie zastosować różne źródła ciepła lub chłodu, ponieważ nasze urządzenia umożliwiają osiągnięcie tak niewielkiej różnicy temperatur pomiędzy czynnikami w wymiennikach, jak 2°C.

W przypadku procesów odparowywania, Alfa Laval może dostarczyć pełen asortyment skraplaczy oraz wyparek spełniających praktycznie dowolne wymagania odnośnie temperatur roboczych, jak również wykonane pod klucz układy wyparne do odzysku cennego azotanu amonu ze strumieni ścieków.