Produkcja amoniaku

Aby działalność producentów amoniaku była zyskowna, muszą oni stale poprawiać ogólną wydajność energetyczną. Dzięki głębokiemu know-how odnośnie procesów oraz szerokiemu asortymentowi urządzeń i usług, Alfa Laval może pomóc w zoptymalizowaniu energochłonnych procesów produkcji amoniaku z pomocą swoich kompaktowych i wysokowydajnych wymienników ciepła.

Ammonia production

Na pulsie produkcji amoniaku

Producenci amoniaku mogą polegać na wiedzy, szerokim asortymencie urządzeń oraz globalnym usługom i wsparciu Alfa Laval w celu zmniejszenia zużycia energii oraz poprawy rentowności.

Na przykład asortyment wymienników ciepła Alfa Laval OLMI spełnia potrzeby najbardziej krytycznych procesów o wysokich temperaturach i wysokich ciśnieniach. Produkty te obejmują kotły na ciepło odpadowe, podgrzewacze gazów procesowych oraz podgrzewacze wstępne wody kotłowej.

Umieszczenie specjalnie zaprojektowanego wymiennika ciepła  (surowiec/produkt) Alfa Laval Packinox przed konwerterem może pomóc zoptymalizować proces syntezy amoniaku w zakładzie.

Wymiennik Packinox podnosi temperaturę gazu wykorzystując nadmiarowe ciepło produktu z reaktora. W porównaniu do konwencjonalnych wymienników płaszczowo-rurowych Alfa Laval Packinox umożliwia nie tylko oszczędności kapitałowe na etapie prac montażowych, lecz również obniża koszty operacyjne i serwisowe oraz zużycie energii.

Dzięki swoim niewielkim wymiarom i niezrównanym właściwościom wymiany ciepła Alfa Laval Compabloc, innowacyjny, spawany laserowo wymiennik ciepła, jest idealnym wyborem jako chłodnica międzystopniowa lub wymiennik do odzysku ciepła podczas podgrzewania wstępnego.

W sekcji amin, wymienniki Alfa Laval Compabloc oraz uszczelkowe lub kasetowe wymienniki ciepła mogą pomóc poprawić wydajność energetyczną podgrzewania wstępnego, wymiany ciepła w każdej fazie procesu, reboilerów i skraplaczy. Niewielka pojemność urządzeń zmniejsza zarówno ilość wymaganych amin jak i degradację amin.

Alfa Laval posiada szeroki asortyment urządzeń wykorzystywanych w procesach pomocniczych , w tym urządzenia do uzdatniania ścieków oraz wirówki szybkoobrotowe do oczyszczania oleju