Nawozy sztuczne

Producenci nawozów muszą zachować delikatną równowagę pomiędzy redukcją zużycia energii i wpływu na środowisko z jednej strony, a wydłużeniem czasu pracy i produktywnością z drugiej. Doświadczenie, urządzenia i usługi Alfa Laval pomagają producentom nawozów sprostać tym wyzwaniom z powodzeniem.

Fertilizers-640x360

Promując efektywny wzrost w produkcji nawozów

Zwiększenie wydajności i czasu pracy ma kluczowe znaczenie dla producentów nawozów. Alfa Laval może pomóc obniżyć koszty energii, zmniejszyć problemy z zanieczyszczeniami i korozją oraz odzyskać ciepło odpadowe do ponownego wykorzystania w innych procesach.

Alfa Laval oferuje kompaktowe wymienniki ciepła, które pozwalają znacząco zmniejszyć nakłady inwestycyjne w porównaniu do konwencjonalnych jednostek. W wyniku przepływu przeciwprądowego mediów o bardzo niskiej różnicy temperatur (2°C) możliwe jest osiągnięcie znacznych oszczędności energii.

Wymienniki ciepła Alfa Laval Packinox łączą w sobie wytrzymałość na wysokie ciśnienie i wysokie temperatury z zaletami kompaktowych wymienników ciepła, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla odzysku ciepła lub do pracy w trudnych warunkach roboczych.

Wysokoobrotowe wirówki Alfa Laval z funkcją samoczyszczenia są przeznaczone do pracy z mediami zanieczyszczonymi i zapewniają wysoka wydajność i efektywny czas pracy. Dekantery Alfa Laval pozwalają efektywnie oddzielać cząstki stałe z cieczy w zawiesinach, podwyższając zawarrtość suchej masy w odcieku, co ułatwia jego zagodpodarowanie  czy utylizację.

Typoszereg urządzeń Alfa Laval Olmi składa się zarówno z urządzeń przeznaczonych do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia w procesach syntaezy mocznika, do odzysku ciepła odpadowego (m.in. kompaktowe i lekkie kotły odzysknicowe) czy chłodnic gazu procesowego na wysokie temperatury i ciśnienia do produkcji nawozów. Na przykład chłodnice gazów procesowychmogą pracować w warunkach ciśnienia do 200 bar po stronie procesu (140 bar po stronie paryi temperatury na wlocie gazu do 1000 ° C.

Wyższe zyski? Odzyskuj energię.

Inwestycje w odzysk energii odpadowej to bardzo często zyskowny proces. Czas zwroru z inwestycji jest zwykle krótszy niz 1 rok.

Odzysk energii odpadowej

Materiały do pobrania