Zatężanie sody kaustycznej | Alfa Laval

Zatężanie sody kaustycznej

Alfa Laval dostarcza kompletne, kompaktowe i wydajne energetycznie układy wyparne do sody kaustycznej. Ich specjalny projekt zakładający niskie temperatury pracy oraz antykorozyjną konstrukcję oznacza dłuższy czas żywotności urządzeń oraz większą niezawodność instalacji.

Caustic soda production

Na pulsie zatężania sody kaustyczn

Układy wyparne  do sody kaustycznej Alfa Laval to najbardziej energooszczędne rozwiązanie zatężania roztworu sody ze stężeń osiąganych podczas elektrolizy do komercyjnego stężenia 50%.

Nasze kompaktowe i wysoce wydajne wyparki AlfaVap, skraplacze AlfaCond i wymienniki do podgrzewania wstępnego pracują wspólnie jako dwu-, -trzy lub czterostopniowe układy wyparne tworząc najbardziej energooszczędne instalacje. Nasze konstrukcje zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż konwencjonalne wymienniki płaszczowo-rurowe. Na dwóch piętrach można prowadzić procesy, które zwykle prowadzone są w czteropoziomowych instalacjach. Znacznie zmniejsza to koszty montażu.

Elastyczne, energooszczędne układy zatężania sody kaustycznej

Modułowa budowa sprawia, że zwiększenie zdolności produkcyjnych układów wyparnych Alfa Laval jest proste. Dzięki niższej wysokości, nasze układy zużywają mniej prądu i charakteryzują się niższymi temperaturami procesu niż konwencjonalne układy wyparne, więc umożliwiają znaczące oszczędności energii. Niższe temperatury procesu zmniejszają korozyjność, minimalizują zawartość produktówa korozji w sodzie kaustycznej oraz wydłużają żywotność urządzeń. Mniejsze objętości urządzeń przekładają się na krótsze czasy rozruchu i wyłączenia instalacji, ograniczając kosztowny czas przestoju.

Optymalizacja procesów dzięki układom trzy- lub czterostopniowym

Wybór trzystopniowego układu wyparnego Alfa Laval oznacza ogólnie najlepszy współczynnik kosztu do wydajności. Jednakże, w miejscach gdzie koszty pary i prądu są niskie, wybór naszych układów dwusopniowych daje niższe koszty instalacji połączone z dobrymi kosztami operacyjnymi. W innych rejonach – szczególnie tam, gdzie koszty pary są wysokie, wybór czterostopniowego układu wyparnego stanowi atrakcyjną alternatywę oferującą znaczące oszczędności na zużyciu pary oraz szybki czas zwrotu usprawiedliwiający wyższy koszt wstępny inwestycji.

Elastyczny zakres dostaw

Do kompetencji Alfa Laval należy wiedza, globalna obecność oraz usługi, pozwalające na konstruowanie kompletnych układów wyparnych, czy to jako urządzenia do montażu wraz z instrumentami pomiarowymi, czy to jako moduły montowane na ramie.

Klienci, którzy posiadają własne zaplecze inżynieryjne oraz wykonawcze polegają na Alfa Laval w zakresie podstawowej inżynierii oraz kluczowych urządzeń do instalacji wyparnych o gwarantowanej dostępności i wydajności. Klienci nieposiadający takiego zaplecza mogą zwrócić się do Alfa Laval po indywidualnie opracowane rozwiązania.

Akzo Nobel steps ahead with new technology for caustic evaporation

Akzo Nobel steps ahead with new technology for caustic evaporationWhen Akzo Nobel invested in a new plant to concentrate caustic soda, it decided in favor of a solution with plate evaporators resulting in substantial savings in installation and maintenance costs.

Read the case story