Produkcja uranu wymaga głębokiego zrozumienia jak przetwarzać rudy o różnym składzie oraz wsparcia ze strony najnowocześniejszych technologii redukujących zużycie energii, wody i środków chemicznych. Od podgrzewania i chłodzenia, ługowania i zagęszczenia, po ekstrakcję rozpuszczalników, wytrącanie i wzbogacanie, producenci uranu liczą na wsparcie Alfa Laval w zakresie urządzeń do wymiany ciepła, separacji oraz sterowania przepływem, które optymalizują ich procesy i zwiększają zyski.

Optymalizacja procesów mielenia i rafinacji uranu

Wiedza, urządzenia i usługi Alfa Laval odpowiadają na wyzwania branży poprzez obniżanie zużycia wody i środków chemicznych, minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko i zapewnianie wydajności i ciągłości procesu produkcji i rafinacji uranu.

Wprowadzenie wymienników ciepła Alfa Laval do linii procesowych uranu nie tylko zwiększa sprawność cieplną, lecz również obniża koszty, zużycie energii oraz niekorzystny wpływ na środowisko. Ich kompaktowy rozmiar oszczędza przestrzeń, zmniejsza koszty montażu i czyni opłacalnym wykorzystanie do ich budowy stopów odpornych na korozję, które są idealne do agresywnych środowisk pracy oraz wysokich temperatur.

Technologie samooczyszczenia w naszych urządzeniach redukują potrzebę serwisowania, minimalizują zarastanie i generują dodatkowe przychody poprzez ponowne wykorzystanie oraz odsprzedaż cennych produktów ubocznych.

Spiralne wymienniki ciepła, dekantery, zagęszczacze bębnowe i rozwiązania separacji Alfa Laval pomagają maksymalizować wydajność procesów i zyski w każdej fazie produkcji uranu – od podgrzewania i chłodzenia, ługowania i zagęszczania, po ekstrakcję i wytrącanie.

Spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval umożliwiają ponowne wykorzystanie ciepła z gorących kwasów poługowych do podgrzania wstępnego napływających kwasów ługujących. Jednocześnie medium poługowe jest chłodzone przed separacją i ekstrakcją.

W porównaniu do tradycyjnych filtrów, wykorzystanie wirówek dekantacyjnych Alfa Laval do separacji koncentratu uranowego (yellowcake) daje w efekcie bardziej osuszony produkt przy użyciu mniejszej ilości energii, co obniża koszty następującego potem suszenia.