Producenci niklu muszą sprostać wielu wyzwaniom redukcji kosztów, od energii, przez środki chemiczne, po ochronę środowiska. Najlepsze wykorzystanie laterytów lub rud siarczkowych wymaga zaufanych partnerów. Szerokie doświadczenia Alfa Laval z procesami rafinacji niklu oraz szeroki asortyment urządzeń i usług pomaga zmniejszać koszty i negatywny wpływ na środowisko, odzyskiwać cenne minerały oraz produkty uboczne oraz zwiększać rentowność,

Optymalizacja wytopu i rafinacji niklu

Producing refined nickel ores and concentrates from lateritic or sulfidic ores is a complex task. Alfa Laval help nickel producers get the most out of raw ores – cost-effectively, energy-efficiently and in an environmentally friendly way. From smart reuse of process waters and recirculation of cooling waters to treatment of bleed streams and smart solid waste reduction, count on Alfa Laval.

Duże oszczędności energii dzięki wymianie ciepła

Wydajność energetyczna jest jednym z głównych czynników decydujących o zyskowności produkcji niklu. Przechwytując ciepło wytworzone w czasie procesów ekstrakcji niklu i wykorzystując je ponownie w innych procesach, producenci niklu nie tylko czynią duże oszczędności na kosztach energii, lecz także zwiększają produktywność.

Wprowadzenie wymienników ciepła Alfa Laval do procesów pozyskiwania niklu – od ługowania po elektrorafinację i inne energochłonne procesy ekstrakcji – umożliwia inteligentne wykorzystanie dostępnego ciepła w różnych strumieniach procesowych.

Aby móc pracować w agresywnych środowiskach występujących przy pozyskiwaniu niklu, nasze kompaktowe wymienniki ciepła są nie tylko wysoce sprawne, lecz także odporne na korozję.

Nasze płytowe wymienniki ciepła sprawnie odbierają ciepło z gorącego kwasu poługowego i przekazują je do napływającego medium ługującego w tym samym czasie chłodząc kwas poługowy przed jego separacją i ekstrakcją.

Innym obszarem, gdzie płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają optymalny odzysk ciepła jest ekstrakcja elektrolityczna. Para uszczelkowych wymienników Alfa Laval to doskonały wybór do procesu ługowania. Gorący elektrolit porafinacyjny jest wykorzystywany do podgrzewania wstępnego elektrolitu mocnego przed elektrorafinacją, oszczędzając w ten sposób duże ilości energii cieplnej.

Wymienniki Alfa Laval zaprojektowane są tak, by nie wymagały dużych nakładów serwisowych, były niewielkich rozmiarów oraz powodowały turbulentny przepływ przy jednoczesnej kontroli jego prędkości, co minimalizuje potrzebę czyszczenia i maksymalizuje oszczędności energii.

Optymalizacja wydajności separacji

Niezależnie od tego, czy wykorzystuje się je do ekstrakcji, elektrorafinacji, odwadniania, odzysku produktów pośrednich, czy innych procesów separacji, dekantery i wirówki talerzowe Alfa Laval są niezawodne, odporne i wyposażone tak, by radzić sobie ze złożonymi procesami oddzielania ciał stałych od cieczy lub ciał stałych i cieczy od cieczy związanymi z produkcją niklu.

Dzięki wysokiej wydajności, solidnej budowie oraz wysokiej czystości produktów separacji, rozwiązania Alfa Laval stanowią integralną część niemalże wszystkich procesów odzysku surowców mineralnych. Dlatego producenci niklu na całym świecie polegają na Alfa Laval w zakresie maksymalizacji produktywności i zwiększenia uzysku.