Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki w energochłonnych procesach produkcji miedzi (od ługowania do elektrolitycznych procesów otrzymywania metali), producenci miedzi zawracją nadmiar energii cieplnej w tym samym strumieniu procesowym i ciągle ulepszają separację ciał stałych i cieczy przy użyciu wysokowydajnych wirówek dekantacyjnych. . Wiedza, sprzęt i usługi serwisowe Alfa Laval pomagają odzyskać wodę, energię,chemikalia oraz minerały zwiększając wydajność całego procesu.

Trzymając rękę na pulsie w procesach przetwarzania miedzi

Przetwarzanie i wytapianie miedzi nie jest łatwym zadaniem. Aby produkcja przynosiła zyski, w procesach ekstrakcji miedzi musi być zapewniona efektywność cieplna i odzysk ciepła, które powinny być niezawodne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Odporne na korozję urządzenia wymiany ciepła, separacji i sterowania przepływami Alfa Laval wykorzystują ogromne ilości ciepła odpadowego i pozwalają na jego odzysk oraz powtórne wykorzystanie w tym samym procesie, w którym zużyto ciepło. Pozwala to osiągnąć niezwykłą wydajność i znaczne oszczędności energii.

Duże oszczędności energii dzięki wymianie ciepła

Wydajność energetyczna wpływa istotnie na rentowność przetwórstwa miedzi. Zapewniając maksymalną efektywność wymiany ciepła we wszystkich procesach, producenci miedzi nie tylko znacznie zmniejszają koszty energii, ale także zwiększają wydajność.

Wprowadzenie spiralnych wymienników ciepła Alfa Laval do procesów ługowania kwasem umożliwia inteligentne ponowne wykorzystanie ciepła z bogatego kwasu do wstępnego podgrzewu kwasu ubogiego w strumieniach procesowych ekstrakcji rozpuszczalnikowej.

Uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval wychwytują ciepło z zużytego elektrolitu i wykorzystują je do wstępnego podgrzewu silnego elektrolitu przed elektrolitycznym oczyszczaniem. Uszczelki zostały zaprojektowane z myślą o agresywnych środowiskach, zapewniając długi, wolny od wycieków okres użytkowania.

Optymalizacja wydajności separacji

Dekantery i wirówki Alfa Laval, niezależnie od tego, czy używane są do ekstrakcji rozpuszczalników, do elektrolitycznego oczyszczania, odwadniania, odzyskiwania produktów pośrednich, czy do procesów separacji, stanowią niezawodne, elastyczne i odpowiednio przygotowane rozwiązanie, aby móc radzić sobie ze złożonymi procesami separacji w produkcji miedzi: ciało stałe-ciecz lub ciało stałe-ciecz-ciecz.

Ze względu na wysoce wydajną pracę, solidną konstrukcję i uzyskiwaną wysoką czystość wyjściową, moduły wirówkowe Alfa Laval są integralną częścią prawie wszystkich procesów odzysku surowców mineralnych. Dlatego producenci miedzi na całym świecie zwracają się do Alfa Laval, aby zmaksymalizować swoją produktywność i zwiększyć wydajność.