Wytapianie stali

Procesy wytapiania stali, od spiekania i procesów w wielkim piecu do konwertorów tlenowych i rafinacji ciekłego metalu, uwalniają wielkie ilości ciepła oraz substancji szkodliwych. Producenci stali, którzy chcą obniżyć koszty operacyjne i minimalizować niekorzystny wpływ na środowisko, mogą zwrócić się do Alfa Laval. Sprawdzone technologie wymiany ciepła, separacji oraz sterowania przepływem optymalizują procesy i zwiększają rentowność.

Steelmaking 640x360

Poprawa wydajności wytapiania

Alfa Laval oferuje różnorodne rozwiązania, jak wymienniki powietrzne i płytowe, czy wirówki dekantacyjne. Pomagają one poprawić rentowność poprzez wydajne odprowadzenie nadmiarowego ciepła jak również inteligentną obróbkę usuniętego osadu.

Ciepło zwykle odbierane jest przez wodę procesową cyrkulującą we wtórnym układzie chłodzenia. Niezależnie od rodzaju układu chłodzenia, Alfa Laval oferuje szeroki asortyment rozwiązań w zakresie wymienników ciepła.

Wszystkie operacje wytapiania stali wiążą się z tworzeniem dużych ilości gazów, które muszą być oczyszczone w dużych aparatach absorpcyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wirówek dekantacyjnych, odzyskany odwodniony osad może być zastosowany ponownie w procesie i w ten sposób poprawić rentowność.

Recykling pyłu i osadu

Wirówki dekantacyjne są szeroko stosowane w celu usuwania pyłu z procesów w wielkich piecach, konwertorach tlenowychspiekalniach oraz innych procesów gdzie występuje płynny metal. Dzięki usunięciu wody z zawiesin oraz odzyskiwaniu i recyklingowaniu frakcji stałej możliwe jest wygenerowanie dodatkowych przychodów. Ponadto, wykorzystanie zajmującego mało miejsca dekantera eliminuje pył ze środowiska pracy, co przyczynia się do tworzenia bezpieczniejszych i zdrowszych warunków pracy.

Zamknięte układy chłodzenia

Dobrze zaprojektowane układy chłodzenia są krytycznie ważne z uwagi na złożone procesy i warunki pracy spotykane w wielkich piecach, konwertorach tlenowych, piecach łukowych, układach bezpośredniej redukcji oraz  instalacjach ciągłego odlewania stali

W zamkniętym układzie chłodzenia wysokiej jakości woda chłodzona jest we wtórnym obiegu chłodzenia, który składa się z płytowego wymiennika ciepła chłodzonego wodą morską, rzeczną lub z pobliskiej wieży chłodniczej oraz który:

  • Ogranicza potrzebę serwisowania z uwagi na wykorzystanie łatwych w serwisie płytowych wymienników ciepła Alfa Laval 
  • Obniża koszty pompowania, gdyż pompy muszą jedynie przezwyciężyć opory statyczne urządzeń procesowych zamiast całej wieży chłodniczej.

Chłodnica powietrzna jako wtórny układ chłodniczy

Ponieważ woda jest coraz to rzadszym zasobem, dla producentów stali niezmiernie ważne jest by poszukiwać alternatywnych sposobów chłodzenia. Zamknięte układy chłodzenia powietrzem stanową efektywną alternatywę dla wież chłodniczych, która eliminuje problemy i koszty związane z uzdatnianiem oraz uzupełnianiem wody. Chłodnice powietrzne Alfa Laval łączą wysoką wydajność z niskim zużyciem energii oraz cichą pracą.