Formowanie i trawienie stali

Przekształcanie odlanych półproduktów, jak slaby lub kęsy, w gotowe płyty, blachy i pręty stalowe jest złożonym procesem wykorzystującym duże ilości ciepła. Alfa Laval posiada inteligentne, energooszczędne urządzenia, układy oraz usługi dla zakładów stosujących walcowanie na gorąco i zimno. Rozwiązania Alfa Laval zwiększają ogólną wydajność i rentowność zakładu.

Steelforming 640x360

Kształtowanie przyszłości stali

Dzisiejsza stal pomaga kształtować przyszłość. Z kolei kształtowanie stali stanowi przyszłość producentów stali. Alfa Laval posiada szeroki asortyment urządzeń i usług, które pomagają zakładom walcującym stal na gorąco i zimno sprostać wyzwaniom, którym muszą stawić czoła producenci stali.

Olej do łożysk/oczyszczanie zanieczyszczonych olejów

Oleje przemysłowe stosowane w produkcji stali są nie tylko drogie w zakupie. Jeszcze więcej kosztuje ich utylizacja po tym, jak zostaną skażone cząstkami stałymi i innymi nieczystościami w czasie procesów formowania i trawienia. Wirówki talerzowe Alfa Laval są idealne o oczyszczania takich olejów, ponieważ skutecznie usuwają z oleju zarówno cząstki stałe, jak i wodę w jednym procesie. Zapewnienie czystości olejów stosowanych w procesach walcowania owocuje znacznymi oszczędnościami dzięki obniżeniu kosztów zakupu i utylizacji oleju, minimalizacji przestojów oraz zmniejszeniu zużycia i korozji urządzeń. To wszystko przekłada się na szybki zwrot z inwestycji.

Oczyszczanie w procesie walcowania na zimno

Walcowanie na zimno wymaga zwykle ogromnych ilości olejów smarowych. Po każdym zadaniu olej musi być usuwany i oczyszczany w celu uniknięcia zagrożeń pożarowych związanych z palnym osadem. Montaż obrotowych głowic myjących Alfa Laval w celu usunięcia zużytego oleju znacząco zmniejsza ilość palnego osadu oraz skraca czas mycia między operacjami walcowania. Eliminuje to potrzebę czyszczenia ręcznego, oszczędzając w ten sposób czas i pieniądze.

Bezpieczny recykling

Procesy czyszczenia i chłodzenia podczas formowania i trawienia wymagają dużych ilości wody. Przykładem może być np. usuwanie zgorzeliny przed walcowaniem na gorąco, chłodzenie podczas walcowania na zimno oraz trawienie – ostateczne oczyszczanie produktów gotowych. Oznacza to, że recykling wody jest kluczowo ważny dla oszczędności produkcyjnych jak również dla redukcji emisji szkodliwych substancji. Wirówki dekantacyjne oferują najlepszy sposób oczyszczania zawiesin w procesach formowania i trawienia ze zgorzeliny oraz cząstek tlenku żelaza.

Zamknięte układy chłodzenia 

Dobrze zaprojektowane układy chłodzenia są krytycznie ważne z uwagi na złożone procesy i warunki pracy spotykane w wielkich piecach, konwertorach tlenowych, piecach łukowych, układach bezpośredniej redukcji oraz maszynach do odlewania ciągłego. 

W zamkniętym układzie chłodzenia wysokiej jakości woda chłodzona jest we wtórnym obiegu chłodzenia, który składa się z płytowego wymiennika ciepła chłodzonego wodą morską, rzeczną lub z pobliskiej wieży chłodniczej oraz który:

  • Ogranicza potrzebę serwisowania z uwagi na wykorzystanie łatwych w serwisie płytowych wymienników ciepła Alfa Laval
  • Obniża koszty pompowania, gdyż pompy muszą jedynie przezwyciężyć opory statyczne urządzeń procesowych zamiast całej wieży chłodniczej.

Chłodnica powietrzna jako wtórny układ chłodniczy

Ponieważ woda jest coraz to rzadszym zasobem, dla producentów stali niezmiernie ważne jest by poszukiwać alternatywnych sposobów chłodzenia. Zamknięte układy chłodzenia powietrzem stanową efektywną alternatywę dla wież chłodniczych, która eliminuje problemy i koszty związane z uzdatnianiem i uzupełnianiem wody. Chłodnice powietrzne Alfa Laval łączą wysoką wydajność z niskim zużyciem energii oraz cichą pracą.

Linia trawienia

Powierzchnia stali poddawana jest procesowi trawienia a celu usunięcia z niej zanieczyszczeń oraz różnych tlenków. Stosowane są różne rodzaje trawienia wykorzystujące różnorodne kwasy w celu obróbki stali kwasoodpornej lub węglowej. Grafit jest praktycznie jedynym odpowiednim materiałem konstrukcyjnym wymienników ciepła stosowanych dla wysoce żrących cieczy z kąpieli trawiących. 

Płytowy wymiennik ciepła Alfa Laval Diabon® posiada płyty wykonane ze specjalnego grafitu zdolnego do pracy zarówno z cieczami trawiącymi dla stali kwasoodpornych, jak i węglowych.

Materiały do pobrania