Produkcja stali

Produkcja stali obejmuje jedne z najbardziej energochłonnych procesów na świecie. Dlatego też niezbędne jest stosowanie wydajnych energetycznie technologii oraz umożliwienie efektywnego odprowadzenia ciepła odpadowego. Z tego względu producenci stali polegają na Alfa Laval w zakresie wiedzy eksperckiej, szerokiego asortymentu sprawdzonych urządzeń i usług, optymalizacji sprawności cieplnej i operacyjnej, obniżenia łącznego kosztu użytkowania, a także zwiększania produktywności.

Steel-640x360

Na pulsie produkcji stali

Rosnące koszty, poprawa wydajności energetycznej oraz coraz surowsze regulacje środowiskowe sprawiają, że producenci stali poszukują nowych sposobów na oszczędności, wydłużenie czasu produkcji i podniesienie produktywności. Alfa Laval dysponuje szerokim asortymentem inteligentnych, energooszczędnych rozwiązań poprawiających ogólną wydajność operacyjną hut stali.

Zamknięte układy chłodzenia

Dobrze zaprojektowane układy chłodzenia są krytycznie ważne, jeśli wziąć pod uwagę złożone procesy oraz trudne warunki robocze spotykane w wielkich piecach, konwertorach tlenowych, piecach łukowych, układach bezpośredniej redukcji oraz maszynach do ciągłego odlewania stali. 

W zamkniętym układzie chłodzenia wysokiej jakości woda chłodzona jest we wtórnym obiegu chłodzenia, który składa się z płytowego wymiennika ciepła chłodzonego wodą morską, rzeczną lub z pobliskiej wieży chłodniczej oraz który:

  • Ogranicza potrzebę serwisowania z uwagi na wykorzystanie łatwych w serwisie płytowych wymienników ciepła Alfa Laval
  • Obniża koszty pompowania, gdyż pompy muszą jedynie przezwyciężyć opory statyczne urządzeń procesowych zamiast całej wieży chłodniczej

Chłodzenie powietrzem

Stanowiące efektywną alternatywę dla wieży chłodniczych chłodnice powietrzne Alfa Laval łączą wysoką wydajność z niskim zużyciem energii oraz cichą pracą. Układy chłodzenia powietrzem w obiegu zamkniętym eliminują problemy i koszty związane z uzdatnianiem wody.

Chłodzenie oleju

Płytowe wymienniki Alfa Laval stanowią wydajną i kompaktową alternatywę dla tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych stosowanych do chłodzenia oleju transformatorowego, oleju do łożysk, oleju smarowego i przekładniowego.

Ponadto, nasz specjalnie opracowany wymiennik płytowy z podwójną ścianką eliminuje ryzyko zmieszania wszelkich cieczy smarowych z mediami chłodzącymi w trakcie procesu, co byłoby kosztowne w skutkach.

Usuwanie pyłu i osadu

Pył i osad oddzielone w różnych procesach związanych z produkcją stali za pomocą separacji odśrodkowej mogą być bardzo żrące i ścierne. Technologie separacji Alfa Laval opracowane są z zastosowaniem materiałów odpornych na korozję i zużycie, co zapewnia ciągłość pracy w najtrudniejszych środowiskach.

Outokumpu ferrochrome plant, Finland

The highly abrasive and sticky nature of the sludge from one of the gas scrubbers at Outokumpu makes it very challenging to dewater. The plant has used Alfa Laval decanters for this task for many years and since 2012 three Alfa Laval P2-600 decanter centrifuges dewater the sludge. The plant personnel are very satisfied with the high cake dryness.

More about closed loop cooling