Produkcja gazu koksowniczego

Gaz koksowniczy to produkt uboczny powstający podczas produkcji koksu stosowanego w produkcji stali. Jednakże zawarte w nim zanieczyszczenia sprawiają, że nie da się go wykorzystać jako paliwo lub surowiec produkcyjny. Alfa Laval dysponuje wysoce wydajnymi rozwiązaniami jego oczyszczania, od chłodzenia i oczyszczania gazu do produkcji benzolu, które umożliwiają obniżenie kosztów, poprawienie uzysku oraz odpowiedzialną środowiskowo obróbkę gazu.

Coke-oven-gas-640x360

cog-shutterstock_345242633-960.jpg

Na pulsie obróbki gazu koksowniczego

Przetworzenie surowego gazu koksowniczego w czyste paliwo przy użyciu najbardziej przyjaznych środowisku i ekonomicznych metod wymaga wydajnych energetycznie procesów w celu redukcji emisji szkodliwych substancji oraz minimalizacji skażeń w wodzie odpadowej. Alfa Laval oferuje inteligentne rozwiązania, które to umożliwiają.

Chłodzenie surowego gazu koksowniczego umożliwia odzysk produktów ubocznych, takich jak smoła, naftalen, benzen, amoniak i siarkowodór ze strumieni skroplin i gazu pozostałych po chłodzeniu. Dziś wiele z tych produktów ubocznych taniej jest wyprodukować z użyciem innych technologii. Dlatego elementem, na którym skupiają się nowoczesne instalacje produktów ubocznych koksowania, jest taka obróbka gazu, by mógł on być stosowany jako czyste, przyjazne środowisku paliwo.

Chłodzenie wstępne

Niezależnie od tego, czy układ chłodzenia wstępnego jest otwarty, czy zamknięty, Alfa Laval posiada wysoko wydajne urządzenia, które poradzą sobie z tym zadaniem. W przypadku bezpośrednich układów chłodzenia wstępnego wymienniki spiralne Alfa Laval łatwo radzą sobie z brudną wodą chłodzącą. Jednokanałowa budowa wymienników spiralnych sprawia, że urządzenie charakteryzuje się samooczyszczaniem, co zapewnia jego wydajną i niezawodną pracę. 

W przypadku pośrednich układów chłodzenia początkowego z poziomymi wymiennikami płaszczowo-rurowymi, Alfa Laval proponuje uszczelkowe wymienniki ciepła w zamkniętych pętlach chłodzenia. Zapewnia to oddzielenie urządzeń procesowych od medium chłodzącego i umożliwia maksymalną wydajność.

Oczyszczanie smoły

Ekstrakcja wysokiej jakości smoły węglowej jako produktu ubocznego z procesów obróbki gazu koksowniczego może być doskonałym źródłem dodatkowych przychodów. Trójfazowe wirówki dekantacyjne Alfa Laval z maksymalną wydajnością usuwają frakcję stałą i wodę zawartą w surowej smole.

Usuwanie amoniaku i siarki

Właściwości amoniaku i siarkowodoru sprawiają, że ich usunięcie jest priorytetem w instalacjach gazu koksowniczego. Niezależnie od rodzaju technologii, Alfa Laval oferuje wysokowydajne rozwiązania usuwania tych związków.

Wymienniki Alfa Laval Compabloc i wymienniki spiralne Alfa Laval zapewniają dużo lepszą sprawność cieplną niż tradycyjne wymienniki płaszczowo-rurowe. Są też wystarczająco odporne, by poradzić sobie z charakterystycznym dla obróbki gazu koksowniczego zarastaniem oraz  korozyjnymi warunkami pracy.

Produkcja benzolu

Benzol to mieszanina związków chemicznych składająca się głównie z benzenu, toluenu i ksylenu. Benzol oddzielany jest z gazu koksowniczego w absorberze a następnie odpędzany parą z oleju płuczkowego. Jeśli układ absorpcji i desorpcji ma mieć możliwie najmniejsze rozmiary, niezastąpione są wymienniki Compabloc. Oferują one nieporównanie lepszą wydajność niż tradycyjne instalacje z wymiennikami płaszczowo-rurowymi. Ich kompaktowa budowa i wysoka sprawność wymiany ciepła zapewnia oszczędność przestrzeni, mniejsze koszty instalacji oraz zmniejszone zużycie pary.

Customer stories

JSW Steel, India

The performance of JSW Steel’s existing, low-cost spiral heat exchangers in its Bellary Coke plant was deteriorating due to fouling, and the units could not be opened for cleaning. The problem was solved by exchanging them for Alfa Laval spiral heat exchangers. The new heat exchangers can be opened and service personnel have full access to all channels during cleaning. In addition the new units have a 35% smaller heat transfer area resulting in low CAPEX.

Major coke producer, Poland

Having suffered from low efficiency and high maintenance costs, one of Poland’s largest coke producers substituted their existing DBO cooling system for six Alfa Laval spiral heat exchangers. The company was very satisfied with the results, and as a second step it modernized the entire benzol recovery plant with the help of engineering company Koksoprojekt. The new system comprises seven Compabloc BO steam heaters, three Compabloc BTX condensers and four spiral heat exchanger DBO/BO interchangers.

Anshan Steel, China

Anshan Steel cleans its coal tar using three Alfa Laval P2-320 decanter centrifuges with a total cleaning capacity of 8-9 tonnes per hour. The cleaned coal tar contains less than 0.3% particles (>100 μm) and the water content is reduced from 5-6% in the feed to less than 2% in the finished product.