Przemysł metalurgiczny

Alfa Laval dostarcza szeroki asortyment urządzeń do procesów ogrzewania, chłodzenia i oczyszczania cieczy dla przemysłu metalurgicznego. W procesach przemysłowych, niezależnie od użytkowanych cieczy istotną kwestia jest uzyskanie wysokiej jakości produktu, co jest możliwe jedynie przy precyzyjnym sterowaniu temperaturą i oczyszczeniu cieczy przemysłowych.

metal working 640x360

Oczyszczania oraz chłodzenie/ogrzewanie

W oparciu o bogatą wiedzę w dziedzinie obróbki metali i podstawowymi technologiami takimi jak: separacja odśrodkowa i wymiana ciepła, Alfa Laval opracowała rozwiązania, które pozwalają efektywnie oczyszczać, ogrzewać lub chłodzić ciecze przemysłowe, zredukować koszty operacyjne i zwiększyć zysk.

Portfolio usług serwisowych 360°

 

Aby utrzymać park maszynowy w najlepszym stanie operacyjnym, Alfa Laval oferuje kompletny pakiet usług serwisowych.

Napisz do nas i dowiedz się więcej, jak przedłużyć sprawność swoich urządzeń.