Hydraulika siłowa

Alfa Laval dostarcza szeroki asortyment urządzeń do procesów ogrzewania, chłodzenia i oczyszczania olejów hydraulicznych i smarnych, które pozwolą zachować wysoką wydajność procesu. W procesach wykorzystywane są ciecze lub sprężone powietrze do wytwarzania, sterowania i transmitowania energii. Urządzenia Alfa Laval znajdują zastosowanie w metalurgii, elektrowniach wiatrowych, prasach hudraulicznych, w przemyśle papierniczym i przy produkcji maszyn do obróbki powierzchni.

Fluid pwer 640x360

Typowe komponenty systemu hydraulicznego obejmują: pompy, zawory i cylindry hydrauliczne. Pompa powoduje zamianę niewielkiej ilości energii mechanicznej w energię hydrauliczną, zawór reguluje przepływ oleju hydraulicznego, a cylinder hydrauliczny przekształca moc hydrauliczną do dużej ilości energii mechanicznej.

Dlaczego systemy hydrauliczne się przegrzewają?

Ogrzewanie cieczy hydraulicznych podczas produkcji spowodowane jest nieefektywnością. Nieefektywność powoduje straty na mocy wejściowej, które są zamieniane na ciepło. Moc układu hydraulicznego jest równa łącznej mocy utraconej (PL) przez nieefektywność. Jeśli strata całkowitej mocy wejściowej jest większa niż ciepło rozpraszane, następuje przegrzanie układu hydraulicznego. Zainstalowana moc chłodzenia na ogół waha się od 25 do 40 % mocy wejściowej, w zależności od rodzaju układu hydraulicznego. Temperatura cieczy hydraulicznej nie powinnna przekraczać 82ºC. Przy wyższych temperaturach jakość cieczy może ulec pogorszeniu, a lepkość stanie się zbyt niska dla niezawodnego smarowania silnika i elementów pompy. Aby zapewnić długi czas życia oleju, jest bardzo ważne, aby płyn pozostał czysty, temperatura jego wyniosła poniżej 82ºC i nie zawierał wody (mniej niż 150 ppm).

Partnerzy handlowi

Partnerzy handlowi Alfa Laval zapewniają profesjonalną obsługę i wiedzę, która pozwala zrealizować wymagania stawiane przez Klientów i procesy przemysłowe.

Znajdź Partnera handlowego Alfa Laval

Portfolio usług serwisowych 360°

 

Aby utrzymać park maszynowy w najlepszym stanie operacyjnym, Alfa Laval oferuje kompletny pakiet usług serwisowych.

Napisz do nas i dowiedz się więcej, jak przedłużyć sprawność swoich urządzeń.