Odzysk produktu

Cenne składniki są zwykle tracone w strumieniu odpadów z procesów przemysłowych, a ich oczyszczanie lub utylizacja są kosztowne. Jednak wiele produktów odpadowych można skutecznie odzyskiwać. Dzięki Alfa Laval koszty mogą zmienić się w zyski. Oferujemy wiele rozwiązań pomagających odzyskiwać cenne produkty, które można ponownie wykorzystać lub sprzedać.

Steam and water drops

Wartościowe odpady, czyli przekształcenie kosztów w zyski

Coraz bardziej restrykcyjne przepisy wymagają coraz dokładniejszego oczyszczania strumienia odpadów. Odpady mogą stać się przeszkodą na drodze do rozwoju firmy, zaś ich odpowiednie przetwarzanie i usuwanie jest często niezbędnym warunkiem sukcesu działalności biznesowej. Każdy m³ wody i ścieków plus każdy kW, który zostanie odzyskany to jeden krok w kierunku zmniejszenia niekorzystnego wpływu na środowisko - i kosztów produkcji.

Dlaczego więc pozwolić pieniądzom odpłynąć wraz ze ściekami – albo płacić dużo za pozbycie się odpadów, które mogą być wtórnie wykorzystane i przyczynić się do mniejszego zużycia surowców i zwiększenia zysków firmy? Dlaczego nie obniżyć kosztów utylizacji odpadów poprzez recykling jak największej ich ilości – i skierować je albo do powtórnego wykorzystania albo do sprzedaży innym zakładom?

Alfa Laval, w oparciu o swoje technologie separacji, filtracji i wymiany ciepła, opracowała szeroką gamę rozwiązań dla odzysku odpadów. Oto kilka przykładów:

  • W browarnictwie - odzysk piwa, młóta i brzeczki za pomocą separatorów, dekanterów i filtracji membranowej Alfa Laval
  • Odzysk oleju resztkowego (oleisty strumień odpadów przekształcony w wysokowartościowy węglowodór za pomocą dekanterów i wysokobrotowych separatorów
  • Odzysk wywaru alkoholowego z etanolu za pomocą parowników
  • Wykorzystanie pras komorowych AS-H Alfa Laval do odzysku produktów takich jak alkohol czy cukier.

Odzysk wartościowych surowców ze ścieków

Zobacz, co możesz odzyskać ze strumieni ściekowych - przelicz potencjalne oszczędności!Odzysk sciekow

Ścieki – niewykorzystane źródło wody

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ścieki także mogą stanowić cenne źródło pozyskiwania wody. Istnieje wiele dobrych powodów, aby rozważyć ponowne  wykorzystanie biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych: zwiększenie zasobów wodnych, zmniejszenie zużycia nowej wody i ograniczenie obciążenia przepływu ścieków do kanalizacji.

Odzyskiwana woda może mieć rozliczne zastosowania, np. w przemyśle jako woda procesowa, w chłodniach kominowych czy jako woda do mycia. Można wykorzystywać ja do nawadniania upraw, winnic i pól golfowych.  W rekreacyjnych zbiornikach wodnych, na terenach podmokłych, w ostojach dzikiej zwierzyny i strumieniach może zwiększać zasoby wód gruntowych.

Woda oczyszczona za pomocą systemu filtracji MBR i AS-H Iso-Disc  Alfa Laval może być nawet wykorzystywana jako woda pitna, jeśli dodatkowo przeprowadzi się końcowy etap oczyszczania np. promieniowaniem UV, ultrafiltrację, nanofiltrację, odwróconą osmozę, filtrowanie węglem aktywnym, ozonowanie lub chlorowanie.