Oczyszczanie ścieków przemysłowych

Ścieki przemysłowe mają różny charakter, w zależności od gałęzi przemysłu i lokalnych zwyczajów. W wielu przypadkach ścieki takie nie są przyjmowane przez oczyszczalnie komunalne, dlatego też konieczne jest oczyszczanie wstępne lub całkowite przeprowadzane od razu na terenie zakładu. Alfa Laval oferuje kilka kompaktowych, łatwych w użytkowaniu technologii oczyszczania ścieków, dzięki którym uzyskuje się czysty odciek do utylizacji lub wtórnego wykorzystania wody.

industry 640x360

Zakładowe oczyszczalnie ścieków – także niewykorzystane źródło wody

Technologie Alfa Laval służące do biologicznego oczyszczania  ścieków przemysłowych są idealne do usuwania składników odżywczych, substancji organicznych, tłuszczu, substancji FOG oraz innych niepożądanych substancji i mikrocząsteczek. Technologie te charakteryzują  się wysoką efektywnością, elastycznością i niewielkimi rozmiarami – wszystkie etapy procesu odbywają się w tym samym zbiorniku.

Tam gdzie strumień wpływający i zawartość organiczna różnią się, a wymagania dotyczące ścieków są rygorystyczne, Reaktor Sekwencjonowania Wsadu (SBR) AS-H Alfa Laval wraz z opatentowanym przez nas pływającym dekanterem, jest dobrym wyborem wtórnego oczyszczania biologicznego. Zastosowanie go razem z filtrem tkaninowym Alfa Laval AS-H Iso-Disc® dla oczysczanie trzeciego stopnia pozwala uzyskać ścieki o jakości pozwalającej na wtórne wykorzystanie wody (5-10 µm) i < 5 mg/l zawiesin stałych i < 10 mg/l BZT5 przy prędkości 10-15 m³/h/m².

Alternatywnie można zastosować biorekator membranowy Alfa Laval (MBR). System ten łączy możliwości oczyszczanie ścieków drugiego i trzeciego stopnia i zapewnia uzyskanie odcieku najwyższej jakości (efektywna filtracja w osadzie do 0.01 µm), gotowego od powtórnego użycia. Zmniejsza występowanie zawiesin stałych do < 1 mg/l, BZT5 do <5 mg/l i zapewnia 5-40 l/h/m² powierzchni filtracji. Napędzany grawitacyjnie, bezpompowy i energooszczędny projekt z kompaktowymi modułami filtracji membranowej (MFM) bazuje na opatentowanej przez nas technologii spiralno-płytowej. W porównaniu z innymi rozwiązaniami MBR zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, łatwość użycia, a także niższe koszty eksploatacji i utrzymania.

W przypadku niektórych typów ścieków, np. petrochemicznych, chemicznych i farmaceutycznych,  bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o odparowanie ścieków beztlenowych i krystalizację ścieków słonych jest zastosowanie systemów Alfa Laval AlfaVap i WideGap.

Odzysk wartościowych surowców ze ścieków

Zobacz, co możesz odzyskać ze strumieni ściekowych - przelicz potencjalne oszczędności!Odzysk sciekow

Ścieki – niewykorzystane źródło wody

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ścieki także mogą stanowić cenne źródło pozyskiwania wody. Istnieje wiele dobrych powodów, aby rozważyć ponowne  wykorzystanie biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych: zwiększenie zasobów wodnych, zmniejszenie zużycia nowej wody i ograniczenie obciążenia przepływu ścieków do kanalizacji.

Odzyskiwana woda może mieć rozliczne zastosowania, np. w przemyśle jako woda procesowa, w chłodniach kominowych czy jako woda do mycia. Można wykorzystywać ja do nawadniania upraw, winnic i pól golfowych.  W rekreacyjnych zbiornikach wodnych, na terenach podmokłych, w ostojach dzikiej zwierzyny i strumieniach może zwiększać zasoby wód gruntowych.

Woda oczyszczona za pomocą systemu filtracji Alfa Laval MBR AS-H Iso-Disc może być nawet wykorzystywana jako woda pitna, jeśli dodatkowo przeprowadzi się końcowy etap oczyszczania np. promieniowaniem UV, ultrafiltacją, nanofiltracją, odwróconą osmozą, filtrowanie węglem aktywnym, ozonowanie lub chlorowanie.

Broszura

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej.