Oczyszczanie ścieków i wody przemysłowej

Efektem większości procesów przemysłowych jest strumień odpadów, które muszą być przetworzone lub zutylizowane, co stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Zdolność do zagospodarowywania odpadów i redukowania ich ilości przekazywanej do utylizacji jest kluczem do utrzymania działalności i poszerzania możliwości. Alfa Laval oferuje możliwość przeprowadzania na terenie zakładu procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz odzysku wody, ciepła i produktów ze ścieków.

Waste water treatment plant

Zmniejsz swój wpływ na środowisko naturalne

Wszelka aktywność ludzi, handlowa czy przemysłowa pozostawia po sobie odpady, które – o ile nie są utylizowane – mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego nieustannie poszukiwane są sposoby zmniejszenia zanieczyszczenia, dostarczania czystej wody, redukowania zużycia energii oraz powtórnego jej wykorzystywania. Wraz ze wzrostem liczby ludności, podwyższeniem standardów życia i częstymi niedoborami wody na wielu obszarach, rośnie także konieczność wtórnego jej wykorzystywania.

W kierunku zerowych strat

Alfa Laval pomaga redukować niekorzystny wpływ na środowisko strumieni ścieków i odpadów, poprzez maksymalne powtórne wykorzystanie wody, przekształcanie odpadów w wartościowy surowiec oraz redukcję zużycia energii i produkcji odpadów. Szerokie spektrum naszych urządzeń pomaga przedsiębiorstwom:

  • Poznać kryteria decydujące o wydajnym, kompaktowym systemie oczyszczania ścieków
  • Ponownie wykorzystywać wodę, dzięki systemowi trzeciego stopnia doczyszczania ścieków
  • Zmniejszyć ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji, odzyskiwać ciepło i produkować biogazy, dzięki skutecznemu systemowi przetwarzania osadów
  • Uzyskać w efekcie wdrożonych procesów wartościowe surowce, które można powtórnie wykorzystać lub sprzedać.

Odzysk wartościowych surowców ze ścieków

Zobacz, co możesz odzyskać ze strumieni ściekowych - przelicz potencjalne oszczędności!Odzysk sciekow

Dlaczego warto współpracować z Alfa Laval w zakresie utylizacji odpadów i wody przemysłowej?

  • Alfa Laval dobierze i dostarczy urządzenia do głównych procesów przemysłowych, obróbki ścieków komunalnych i osadów ściekowych do odzysku zasobów.
  • Otrzymają Państwo wysokiej jakości, energooszczędny projekt procesu z gwarancją rezultatów, który pozwoli redukować koszty oraz niekorzystny wpływ na środowisko Państwa działalności.
  • Od ponad 130 lat wspieramy tysiące zakładów przemysłowych na całym świecie, mamy doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych zagadnień dotyczących postępowania z odpadami – od jedzenia i napojów, poprzez środki chemiczne i farmaceutyki, po celulozę, papier, gaz i inne produkty przemysłu przetwórczego.

Broszura

Pobierz broszurę i dowiedz się więcej.