Rozwiązania procesowe

Przetwarzanie olejów roślinnych

Rozwiązania dla spalin z silników okrętowych

Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Systemy balastowe

Układy chłodzenia

Formularz zapytania do Alfa Laval w

Proszę wybrać kraj

Oczyszczanie ścieków i wody przemysłowej

Efektem większości procesów przemysłowych jest strumień odpadów, które muszą być przetworzone lub zutylizowane, co stanowi wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw. Zdolność do zagospodarowywania odpadów i redukowania ich ilości przekazywanej do utylizacji jest kluczem do utrzymania działalności i poszerzania możliwości. Alfa Laval oferuje szereg możliwości przeprowadzania na terenie Państwa zakładu uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz odzysku wody, ciepła i produktów ze ścieków.

  • Procesy
  • Urządzenia i rozwiązania
  • Usługi serwisowe

Zmniejsz swój wpływ na środowisko naturalne

Wszelka aktywność ludzka, handlowa czy przemysłowa pozostawia po sobie odpady, które – o ile nie są utylizowane – mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego nieustannie poszukiwane są sposoby zmniejszenia zanieczyszczenia, dostarczania czystej wody, redukowania zużycia energii oraz powtórnego jej wykorzystywania. Wraz ze wzrostem liczby ludności, podwyższeniem standardów życia i częstymi niedoborami wody na wielu obszarach, rośnie także konieczność wtórnego jej wykorzystywania.

W kierunku zerowych strat

Alfa Laval pomaga redukować niekorzystny wpływ na środowisko ścieków i odpadów, poprzez maksymalne powtórne wykorzystanie wody, przekształcanie odpadów w wartościowy surowiec oraz redukcję zużycia energii i produkcji odpadów. Szerokie spektrum naszych urządzeń pomaga przedsiębiorstwom:

  • Poznać kryteria decydujące o wydajnym, kompaktowym systemie oczyszczania ścieków,
  • Ponownie wykorzystywać wodę, dzięki systemowi trzeciego stopnia doczyszczania ścieków
  • Zmniejszyć ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji, odzyskiwać ciepło i produkować biogazy, dzięki skutecznemu systemowi przetwarzania osadów,
  • Uzyskiwać  w efekcie przeprowadzanych przez Państwa procesów wartościowe produkty, służące do powtórnego wykorzystania lub sprzedaży.

Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że ścieki także mogą stanowić cenne źródło pozyskiwania wody. Istnieje wiele dobrych powodów, aby rozważyć ponowne  wykorzystanie biologicznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych: zwiększenie zasobów wodnych, zmniejszenie zużycia nowej wody i ograniczenie obciążenia przepływu ścieków do kanalizacji.

Odzyskiwana woda może mieć rozliczne zastosowania, np. w przemyśle jako woda procesowa, w chłodniach kominowych czy jako woda do mycia. Można wykorzystywać ja do nawadniania upraw, winnic i pól golfowych.  W rekreacyjnych zbiornikach wodnych, na terenach podmokłych, w ostojach dzikiej zwierzyny i strumieniach może zwiększać zasoby wód gruntowych.

Woda oczyszczona za pomocą systemu filtracji MBR i AS-H Iso-Disc  Alfa Laval może być nawet wykorzystywana jako woda pitna, jeśli dodatkowo przeprowadzi się końcowy etap oczyszczania np. promieniowaniem UV, ultrafiltrację, nanofiltrację, odwróconą osmozę, filtrowanie węglem aktywnym, ozonowanie lub chlorowanie.

  • Alfa Laval dobierze i dostarczy urządzenia do głównych procesów przemysłowych, obróbki ścieków komunalnych i osadów ściekowych do odzysku zasobów.
  • Otrzymają Państwo wysokiej jakości, energooszczędny projekt procesu z gwarancją rezultatów, który pozwoli redukować koszty oraz niekorzystny wpływ na środowisko Państwa działalności.
  • Od ponad 130 lat wspieramy tysiące zakładów przemysłowych na całym świecie, mamy doświadczenie w rozwiązywaniu trudnych zagadnień dotyczących postępowania z odpadami – od jedzenia i napojów, poprzez środki chemiczne i farmaceutyki, po pulpę, papier, gaz i inne produkty przemysłu przetwórczego.

 

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Oczyszczanie ścieków i wody przemysłowej