Rozdzielacz obiegów ciśnienia

W ramach energooszczędnego chłodzenia wysokich budynków, Alfa Laval oferuje płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła, które mogą być stosowane jako rozdzielacze obiegów ciśnienia w celu ochrony urządzeń takich jak agregaty i urządzenia klimatyzacyjne przed nadmiernym ciśnieniem.

pressure breakers 640x360

Jak zmniejszyć ciśnienie i zapewnić bezpieczeństwo w wieżowcach?

Umieszczenie uszczelkowych płytowych wymienników ciepła na różnych poziomach wieżowca zmniejsza oddziaływanie wysokiego ciśnienia na system rurociągów oraz inne urządzenia. Rozwiązanie takie zapewnia doskonałe chłodzenie na wszystkich poziomach budynku.

Efektywność na wysokości

W celu uzyskania maksymalnej wydajności energetycznej, rozdzielacze obiegów ciśnienia powinny generować jedynie minimalne straty energii. Płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają lepszy odzysk ciepła i minimalne straty podczas transferu czynnika chłodniczego w całym budynku - nawet w przypadku wyjątkowo wysokich konstrukcji. Wymienniki ciepła Alfa Laval wykonują tę pracę w 10 najwyższych budynkach na świecie.

Przyszłość w aplikacjach HVAC

Portfolio usług serwisowych 360°

 

Aby utrzymać park maszynowy w najlepszym stanie operacyjnym, Alfa Laval oferuje kompletny pakiet usług serwisowych.

Napisz do nas i dowiedz się więcej, jak przedłużyć sprawność swoich urządzeń.