Energia odnawialna

Aż 49% światowego zużycia energii związane jest z utrzymaniem temperatury wewnątrz pomieszczeń - ogrzewaniem, chłodzeniem i przygotowaniem ciepłej wody. Energooszczędne systemy cieplne Alfa Laval mogą wykorzystywać energię z odzysku lub z odnawialnych źródeł ciepła. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii i zależność od paliw kopalnianych.

renewable energies 640x360

Gotowe na nowe źródła energii 

Nowoczesne systemy i sieci ciepłownicze oferują dużą elastyczność w doborze źródeł energii. Zmiany z jednego źródła energii na inne można dokonać bez dostosowania lub wymiany urządzeń w domach lub mieszkaniach podłączonych do sieci. Systemy są gotowe do korzystania z nowych źródeł energii, które mogą pojawić się w przyszłości.

Ciepło odpadowe jako źródło energii

Rozwiązania Alfa Laval mogą być również wykorzystywane w sieciach ciepłowniczych, zintegro­wanych z lokalnymi źródłami energii pochodzącej z recyklingu (odpady przemysłowe, śmieci, czy biomasa). 

Przyszłość w aplikacjach HVAC

Portfolio usług serwisowych 360°

 

Aby utrzymać park maszynowy w najlepszym stanie operacyjnym, Alfa Laval oferuje kompletny pakiet usług serwisowych.

Napisz do nas i dowiedz się więcej, jak przedłużyć sprawność swoich urządzeń.