Rozwiązania procesowe

Przetwarzanie olejów roślinnych

Rozwiązania dla spalin z silników okrętowych

Rozwiązania w zakresie ochrony środowiska

Systemy balastowe

Układy chłodzenia

Formularz zapytania do Alfa Laval w

Proszę wybrać kraj

Thermal power

Thermal power generation forms the backbone of the world’s electricity supply. Increasing demand and stricter regulations call for finding new ways to supply electricity in an dependable, environmentally sound and cost-effective manner. Alfa Laval finds increasingly efficient ways to generate steam and heat and optimize the process at turbine-driven power plants.

 • Procesy
 • Urządzenia i rozwiązania
 • Usługi serwisowe

Boosting efficiency and reliability

Enhance the performance and the energy efficiency of your power plant with compact, cost-effective systems from Alfa Laval. Our systems work to ensure the most efficient and reliable operation of your plant.
Zwiększ wydajność i efektywność energetyczną elektrowni za pomocą kompaktowych i opłacalnych systemów firmy Alfa Laval. Nasze systemy działają w celu zapewnienia jak najbardziej wydajnej i niezawodnej pracy zakładu.

Alfa Laval’s broad portfolio includes gasketed heat exchangers, welded heat exchangers, air coolers, filters, separation technologies, industrial boilers, waste heat recovery units and other equipment. Improving control over energy input helps reduce operating costs, boost plant reliability and uptime, and extend the service life of critical systems.
Szerokie portfolio firmy Alfa Laval obejmuje uszczelki wymienników ciepła, spawane wymienniki ciepła, chłodnice powietrza, filtry, technologie separacji, kotły przemysłowe, jednostki odzysku ciepła i inne urządzenia. Poprawa kontroli nad wprowadzaniem energii pomaga obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć niezawodność i czas pracy oraz wydłużyć okres eksploatacji systemów krytycznych.

Our comprehensive range of solutions for thermal power plants include:
Nasza obszerna oferta rozwiązań dla elektrowni cieplnych obejmuje:

 • Fuel oil systems
 • Lube oil treatment
 • Transformer oil treatment
 • Flue gas desulphurization and gypsum dewatering
 • Gas performance heaters
 • Gas cleaning and CO2 capture
 • Generator cooling
 • Feed water pre-heating
 • District heating condensers/boilers
 • Steam turbine condensers
 • Lube oil coolers
 • Gas turbine sealing and purge air coolers
 • Air heat exchangers
 • Blow down coolers
 • Gland steam condensers
 • Closed cooling water systems
 • Self-cleaning filters for seawater, river water or other "dirty" water applications

  Systemy paliwowe
  Olej smarowy
  Obróbka oleju transformatorowego
  Odsiarczanie spalin i odwadnianie gipsu
  Nagrzewnice gazowe
  Czyszczenie gazowe i wychwytywanie CO2
  Chłodzenie generatora
  Podgrzewanie wody zasilającej
  Skraplacze / kotły grzewcze
  Skraplacze turbiny parowej
  Chłodziarki oleju smarowego
  Chłodziarki powietrzne uszczelniające i oczyszczające turbinę gazową
  Wymienniki ciepła powietrze
  Odkurzyć
  Skraplacze pary wodnej
  Zamknięte systemy wody chłodzącej
  Filtry samoczyszczące dla wody morskiej, rzeki rzecznej lub inne "brudne" aplikacje wodne

Formularz zapytania

Zapytanie ofertowe o Thermal power