Thermal power generation forms the backbone of the world’s electricity supply. Increasing demand and stricter regulations call for finding new ways to supply electricity in an dependable, environmentally sound and cost-effective manner. Alfa Laval finds increasingly efficient ways to generate steam and heat and optimize the process at turbine-driven power plants.

Popraw efektywność i niezawodność

Zwiększ wydajność i efektywność energetyczną elektrowni za pomocą kompaktowych i opłacalnych systemów firmy Alfa Laval. Nasze systemy zapewniaja jak najbardziej wydajną i niezawodna pracę zakładu.

Szerokie portfolio firmy Alfa Laval obejmuje uszczelkowe wymienników ciepła, spawane wymienniki ciepła, chłodnice powietrza, filtry, technologie oddzielania, kotły przemysłowe, jednostki odzysku ciepła i inne urządzenia. Poprawa kontroli nad wprowadzana do procesu energią pomaga obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć niezawodność i czas pracy oraz wydłużyć okres eksploatacji systemów krytycznych.

Nasza obszerna oferta rozwiązań dla elektrowni cieplnych obejmuje:

 • Systemy paliwowe
 • Oczyszczanie olejów smarnych
 • Oczyszczanie olejów transformatorowych
 • Odsiarczanie spalin i odwadnianie gipsu
 • Nagrzewnice gazowe
 • Oczyszczanie spalin i wychwytywanie CO2
 • Chłodzenie generatora
 • Podgrzew wody zasilającej
 • Skraplacze / kotły grzewcze
 • Skraplacze turbiny parowej
 • Chłodnice oleju smarnego
 • Powietrzne wymienniki ciepła
 • Systemy wody chłodzącej w obiegu zamkniętym
 • Filtry samoczyszczące dla wody morskiej, rzeki rzecznej lub inne "brudne" aplikacje wodna