Wytwarzanie oleju smarowego

Usuwanie związków aromatycznych i wosku z produktów do wytwarzania smarów angażuje wiele różnych procesów. Wymienniki ciepła w nich zamontowane muszą dostarczać energii do kolumn destylacji, skraplać pary, chłodzić produkty i odzyskiwać energię. Kompaktowe wymienniki ciepła Alfa Laval są idealnymi narzędziami do zwiększenia wydajności procesu.

Image for Lube Oil Processing 640x360 large

Optymalizacja procesów oleju smarowego

Wytwarzanie olejów smarowych z ropy naftowej wymaga inteligentnych procesów, które są oszczędne energetycznie, wymagają mało nakładów serwisowych, zwiększają produktywność i obniżają koszty inwestycji. Alfa Laval posiada wiedzę, technologię i usługi pozwalające wyjść naprzeciw tym potrzebom.

Poprawa wydajności energetycznej procesów oleju smarowego

Niezależnie od rodzaju rozpuszczalnika stosowanego do usuwania związków aromatycznych i wosku, a następnie do odzysku rozpuszczalnika z ekstraktu, rafinatu, wosku i oleju smarowego potrzebnych jest kilka kolumn. W celu minimalizacji nakładów energetycznych pobieranych przez te parowniki i kolumny frakcjonujące, niezbędne jest odzyskanie jak największej ilości energii z frakcji gorących i zastosowanie jej ponownie do podgrzania nadaw.

Wysokowydajne wymienniki ciepła Alfa Laval maksymalizują odzysk energii na minimalnej przestrzeni, zmniejszając znacząco zapotrzebowanie energetyczne procesu.

Oszczędności CAPEX

Tradycyjne wymienniki płaszczowo-rurowe mogą być drogie. Jest tak dlatego, że odzysk energii z procesów oleju smarowego zwykle wymaga kilku dużych wymienników montowanych szeregowo. Koszty montażu, w tym montażu na konstrukcji, podnoszą nakłady inwestycyjne jeszcze bardziej. Z drugiej strony, wysokowydajne wymienniki ciepła Alfa Laval pomagają obniżyć koszty inwestycyjne i montażu oferując jednocześnie maksymalną wydajność na minimalnej przestrzeni.

Sprawdzona technologia dla procesów oleju smarowego

Ponad 100 urządzeń Alfa Laval pracuje jako wymienniki do odzysku ciepła, reboilery, skraplacze, podgrzewacze i chłodnice w instalacjach oleju smarowego na całym świecie. W niektórych instalacjach oleju smarowego wymienniki kompaktowe Alfa Laval są jedynymi stosowanymi wymiennikami w całej instalacji.