Stripping wód kwaśnych

Stripping siarkowodoru i amoniaku z wód kwaśnych w rafinerii przed ich ponownym wykorzystaniem lub uzdatnieniem wymaga wysoce niezawodnych, odpornych na korozję urządzeń o niskiej tendencji do zarastania. Wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc spełniają te zadania minimalizując zarastanie i korozję w stripperach wód kwaśnych w rafineriach na całym świecie, zwiększając wydajność energetyczną i czas bezawaryjnej produkcji.

Image for Sour water stripping 640x360 large

Optymalizacja procesów strippingu wód kwaśnych

Instalacje wód kwaśnych w rafineriach mają na celu maksymalizację ponownego wykorzystania wody poprzez usunięcie siarkowodoru i amoniaku z wody procesowej. Alfa Laval posiada wiedzę, technologię i usługi zwiększające wydajność energetyczną oraz minimalizujące problemy użytkowania wymienników ciepła w tym środowisku.

Poprawa wydajności energetycznej stippingu wód kwaśnych

Energia odzyskiwana jest, gdy woda kwaśna jest podgrzewana przed stipperem z użyciem wody oczyszczonej. Im więcej energii jest odzyskane w tym miejscu, tym mniej musi być dostarczone przez reboiler strippera z pomocą pary.

Wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc mogą być zaprojektowane tak, by temperatura zbliżenia wynosiła jedynie 5°C. Zwiększa to znacząco odzysk energii minimalizując zużycie pary w reboilerze.

Reboiler strippera jest często typu kotłowego. Zwykle wymaga on dużej różnicy temperatur między wrzącym medium i parą. Oznacza to, że do obsługi reboilera potrzebna jest para o wyższym ciśnieniu.

Gdy jako reboiler termosyfonowy kolumny strippera wód kwaśnych stosowany jest wymiennik Alfa Laval Compabloc, możliwe jest zmniejszenie różnicy temperatur do mniej niż 10°C, co wystarczy do zainicjowania wrzenia i utworzenia naturalnej cyrkulacji. Oznacza to, że często wystarczy wykorzystać łatwiej dostępną parę o niższym ciśnieniu.

Ograniczanie zarastania

Istnieje kilka rodzajów osadów powodujących zarastanie. Może ono także mieć formę cząsteczek pochodzących z korozji, zwykle z kolumny strippera, albo szlamu ze zbiornika wody kwaśnej, gdy pojawiają się zakłócenia procesu i następuje przeniesienie węglowodorów do tego zbiornika. Aby minimalizować zarastanie, wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc charakteryzują się maksymalnymi siłami ścinania na powierzchni płyt i dużą turbulentnością przepływu w kanałach wymiany ciepła, co znacznie ogranicza to niekorzystne zjawisko.

Poprawa odporności na korozję w strippingu wód kwaśnych

Jeśli w wodzie jest duża zawartość siarkowodoru, ryzyko korozji jest również duże. W wielu przypadkach nie może być stosowana stal węglowa i konieczne jest stosowanie materiałów wyższego gatunku. Aby minimalizować ryzyko korozji, standardowe wymienniki Alfa Laval Compabloc wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 316L. Materiały wyższych gatunków dostępne są na żądanie.

Zabezpieczanie procesów poprzez niezawodną budowę odporną na przecieki

Z uwagi na fakt, że siarkowodór jest śmiertelną trucizną, ryzyko przecieku z wymienników obsługujących to medium musi być minimalne. Wymienniki Alfa Laval Compabloc posiadają laserowo spawane pakiety płyt, które tworzą wewnętrzne kanały wymiany ciepła. Ponieważ między płytami nie ma uszczelek blokujących przed dostępem do środowiska zewnętrznego, ryzyko zewnętrznego wycieku jest minimalne.

Redukcja CAPEX

Koszty wymienników ciepła mogą stanowić dużą cześć łącznego kosztu instalacji. Jest to widoczne zwłaszcza, jeśli kilka dużych tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych montowanych jest szeregowo by uzyskać maksymalną wydajność energetyczną lub gdy konieczne jest zastosowanie wysokogatunkowych materiałów do dużych reboilerów kotłowych.

Zastąpienie wymienników płaszczowo-rurowych wysokowydajnymi wymiennikami Alfa Laval może zmniejszyć powierzchnię wymiany ciepła nawet trzykrotnie, co zminimalizuje również ilość wymaganych urządzeń. Zwiększa to wydajność kosztową, zwłaszcza gdy wymagany jest wysokogatunkowy materiał. Gdy uwzględnić koszty instalacji na konstrukcji, jak w przypadku zadań skraplania gazów, uwidaczniają się kolejne oszczędności.

Sprawdzona technologia dla strippingu wód kwaśnych

Ponad 150 kompaktowych wymienników ciepła Alfa Laval pracuje w instalacjach strippingu wód kwaśnych w rafineriach na całym świecie. Pracują na stanowiskach odzysku ciepła, jako reboilery, skraplacze i chłodnice, dając rafineriom maksymalną wydajność i długi czas bezawaryjnej pracy poprzez minimalizację zarastania i korozji.