Odasfaltowanie rozpuszczalnikowe

Usuwanie asfaltenów z jest kluczowe dla produkcji olejów smarowych. Wymienniki ciepła Alfa Laval poprawiają wydajność energetyczną maksymalizując odzysk rozpuszczalnika w procesach odzysku i odpędu rozpuszczalnikowego mieszaniny asfaltenów/żywic i odasfaltowanego oleju. Ponadto, nasze wymienniki spiralne o niskim stopniu zarastania skutecznie obsługują media o dużej skłonności do zapychania.

Image for Solvent de-asphalting 640x360 large

Optymalizacja procesu odasfaltowania rozpuszczalnikiem

Rafinerie coraz częściej stosują procesy odasfaltowania rozpuszczalnikowego w celu poprawy jakości ciężkich pozostałości i odzysku cennych produktów. Alfa Laval posiada wiedzę, urządzenia oraz usługi pomagające rafineriom zwiększyć rentowność poprzez ekonomiczną konwersję najcięższych pozostałości, co poprawia uzysk i marżę.

Poprawa wydajności energetycznej

Mieszanina oleju/rozpuszczalnika z ekstraktora musi być wstępnie podgrzana przed podaniem do separatora, gdzie z odasfaltowanego oleju odzyskiwany jest rozpuszczalnik. Zwykle dokonywane jest to poprzez ponowne wykorzystanie energii z odzyskanego rozpuszczalnika w tradycyjnych wymiennikach płaszczowo-rurowych. Często powoduje to znaczne rozmiary stanowiska odzysku ciepła, na którym pracuje do 20 tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych. Ilość ta wynika z stanu nadkrytycznego mieszaniny oleju i rozpuszczalnika oraz bardzo małego zbliżenia temperatury.

Wysokowydajne wymienniki Alfa Laval maksymalizują odzysk energii przy jednoczesnej minimalizacji ilości i rozmiarów wymienników. Znacząco zmniejsza to ilość koniecznej energii doprowadzanej przez kocioł, jak również wymagania dla wydajności układu chłodzenia rozpuszczalnika.

Ograniczanie zarastania przy odzysku rozpuszczalnika

W związku z wysoką zawartością asfaltenów wytrącających się na ścianach wymiennika, chłodzenie mieszaniny asfaltenów/żywic jest zadaniem o dużym ryzyku zarastania. W tradycyjnych wymiennikach płaszczowo-rurowych może być ono tak intensywne, że ogranicza wydajność całego procesu i niezwykle podwyższa koszty czyszczenia.

Spiralne wymienniki ciepła Alfa Laval minimalizują zarastanie poprzez kontrolę prędkości medium w kanale i krótki czas przetrzymania. Oznacza to brak ograniczeń przepustowości procesu. Ponadto, gdy wymagane jest czyszczenie, czas przestojów i ich koszt jest minimalny dzięki łatwemu dostępowi do kanałów wymiany ciepła.

Maksymalizacja odzysku rozpuszczalnika

Im więcej skroplonych par, tym więcej odzyskanego rozpuszczalnika. Skraplanie par jest zwykle dokonywane z pomocą zwykłej wody chłodzącej, co oznacza, że ilość uzyskanych skroplin jest ograniczona temperaturą tej cieczy.

W przypadku tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych musi być zachowana określona różnica temperatur w celu ograniczenia ilości i rozmiarów stosowanych urządzeń.

Wysokowydajny wymiennik ciepła Alfa Laval umożliwia osiągnięcie tak małej temperatury zbliżenia jak 3°C. Oznacza to, że pojedynczy wymiennik Alfa Laval jest rozsądną, ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych. Ponadto, nasze wymienniki maksymalizują wydajność skraplania par, przez co umożliwiają odzysk maksymalnej ilości rozpuszczalnika.

Redukcja CAPEX

Stosowanie tradycyjnych wymienników płaszczowo-rurowych może być drogie, szczególnie gdy odzysk energii wymaga szeregowego montażu kilku dużych urządzeń lub gdy konieczny jest montaż na konstrukcji, by skraplać pary. Wysokowydajne wymienniki ciepła Alfa Laval znacznie ograniczają koszty urządzeń i instalacji maksymalizując wydajność przy minimalnych rozmiarach i masie.

Sprawdzona technologia dla odasfaltowania rozpuszczalnikiem

Urządzenia Alfa Laval przekazują ciepło z odcieku do nadawy, skraplają pary i chłodzą produkty w instalacjach odasfaltowania na całym świecie przynosząc oszczędności nakładów kapitałowych, energii oraz kosztów serwisowania.