Koksowanie pozostałości

Zwiększanie jakości pozostałości oraz ciężkich frakcji węglowodorowych w celu wytworzenia cenniejszych produktów i surowców poprzez koksowanie wymaga wysoce niezawodnych oraz wydajnych procesów. Chcąc zapewnić długi czas produkcji w najtrudniejszych warunkach możesz polegać na wymiennikach ciepła Alfa Laval, które charakteryzują się długim czasem pracy i maksymalną wydajnością odzysku energii, skraplania par lub chłodzenia frakcji węglowodorów wytworzonych w tym procesie.

Image for residue coking 640x360 large

Optymalizacja koksowania pozostałości

Procesy koksowania pozostałości w rafineriach wymagają inteligentnych, wydajnych energetycznie urządzeń, które charakteryzują się niskimi kosztami serwisowania, zwiększają produkcję i podwyższają rentowność. Alfa Laval posiada wiedzę, technologię i usługi wychodzące naprzeciw potrzebom rafinerii.

Poprawa wydajności energetycznej

Koksowanie pozostałości, jako proces krakingu termicznego, odbywa się w temperaturze około 500°C. W celu minimalizacji wymagań energetycznych nadawę zwykle podgrzewa się wstępnie do najwyższej możliwej temperatury dzięki odzyskowi ciepła ze gorących strumieni opuszczających jednostkę frakcjonującą.

Tradycyjne wymienniki płaszczowo-rurowe obsługujące takie zastosowania zwykle muszą być bardzo duże, co skutkuje niską prędkością przepływu i szybkim zarastaniem. Ogranicza to ilość energii, która może być odzyskana, przez co więcej energii musi być dostarczone poprzez kocioł grzewczy.

Wysokowydajne wymienniki ciepła Alfa Laval zwiększają odzysk energii, przy minimalizacji liczby i rozmiaru wymienników wymaganych dla tego zadania. Zmniejsza to znacząco ilość energii którą musi dostarczyć kocioł. Dodatkowo, budowa charakteryzująca się niewielkim zarastaniem sprawia, że wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają zawsze najwyższy poziom wydajności energetycznej.

Ograniczanie zarastania w procesach koksowania

Wstępne podgrzewanie ciężkich frakcji węglowodorowych oraz strumieni pozostałości do najwyższych możliwych temperatur przed kotłem może powodować intensywne zarastanie. Jest to szczególnie prawdziwe, gdy stosuje się w tym celu odciek z jednostki frakcjonującej lub szlam z koksowania.

Odciek z jednostki frakcjonującej często zawiera wiele cząstek z procesu koksowania, a wysoka zawartość cząstek stałych jest jeszcze większym problemem, gdy medium grzewczym jest szlam z koksowania. Zarastanie po stronie nadawy zależy od stabilności osadu, jak również od zawartości prekursorów zarastania, jak na przykład tlenki żelaza.

Tradycyjne wymienniki płaszczowo-rurowe pracujące w tym miejscu zwykle sprawiają problemy w związku z ich zarastaniem i zapychaniem. Problemy te mogą być tak poważne, że ograniczają wydajność całej instalacji oraz wiążą się z niebotycznymi kosztami czyszczenia.

Wymienniki spiralne Alfa Laval o niskiej tendencji do zarastania minimalizują to zjawisko poprzez kontrolowaną prędkość przepływu w kanale i krótki czas przetrzymania. Oznacza to brak ograniczeń dla przepustowości procesu. Ponadto, gdy wymagane jest czyszczenie, przestój i związany z nim koszt jest skrócony do minimum dzięki łatwemu dostępowi do kanałów wymiany ciepła.

Zwiększanie oszczędności CAPEX w procesach koksowania

Tradycyjne wymienniki płaszczowo-rurowe mogą być bardzo drogie, szczególnie gdy do odzysku energii konieczna jest szeregowa instalacja kilku dużych wymienników lub gdy wymagana jest instalacja na konstrukcji w celu skraplania par. Dzięki kompaktowym, wysokowydajnym wymiennikom Alfa Laval, możliwa jest redukcja kosztów związanych z zakupem urządzeń i ich montażem, przy jednoczesnej oszczędności przestrzeni.

Sprawdzona technologia dla procesów koksowania

Instalacje koksowania pozostałości na całym świecie stosują łącznie prawie 50 wymienników Alfa Laval do wstępnego podgrzewania, skraplania par i chłodzenia szlamu. Umożliwiają one znaczące oszczędności odnośnie nakładów inwestycyjnych, energii oraz serwisowania, podnosząc w ten sposób rentowność zakładów.