Izomaryzacja benzyny lekkiej

Aby zwiększyć uzysk benzyny wysokooktanowej izomeryzacja n-butanów lub n-pentanów/n-heksanów jest nieodzowna. Wydajne podgrzewanie wstępne nadawy oraz maksymalna wydajność energetyczna jednostek frakcjonujących jest kluczowa dla obniżenia kosztów. Wymienniki ciepła Alfa Laval Compabloc spełniają te wymogi maksymalizując odzysk ciepła zajmując przy tym minimalną powierzchnię.

Image for Light Naphta Izomerization 640x360 large

Optymalizacja procesów izomeryzacji w rafineriach

Zwiększanie liczby oktanowej frakcji lekkiej nafty maksymalizuje uzysk benzyny wysokooktanowej. Nasza wiedza procesowa i wymienniki Alfa Laval Compabloc pomogą Ci oszczędzić energię, obniżyć koszty, zwiększyć produkcję, a w efekcie podnieść rentowność.

Wydajność energetyczna izomeryzacji benzyny lekkiej

W procesach izomeryzacji jest kilka krytycznie ważnych miejsc odzysku energii, które przyczyniają się do ogólnej rentowności zakładu.

Na początku, nadawa jest podgrzewana wstępnie do temperatury reakcji przy użyciu odcieku z reaktora. Im więcej energii odzyska się w tym miejscu, tym mniej energii  jest potrzebnej do ostatecznego podgrzania nadawy oraz mniej ciepła należy odebrać w chłodnicy odcieku przed separatorem.

Podobnie, odbieranie maksymalnej ilości energii z dolnego strumienia kolumny frakcjonującej obniża zużycie energii przez reboiler, jak również ilość ciepła które musi zostać odebrane w chłodnicy produktu.

Zastosowanie w tych miejscach kompaktowych wymienników ciepła Alfa Laval Compabloc maksymalizuje odzysk energii na minimalnej przestrzeni. Zwrot z inwestycji może zostać zwykle zrealizowany w 12 do 18 miesięcy w oparciu o same oszczędności energii. Gdy w ramach modernizacji przewidziany jest także wzrost mocy produkcyjnych, okres zwrotu z inwestycji może być zazwyczaj skrócony poniżej 12 miesięcy.

Wzrost mocy produkcyjnych

Zwiększenie wydajności istniejącego układu izomeryzacji może być trudne i kosztowne, szczególnie jeśli wydajność sprężarki wodoru jest ograniczona i musi zostać ona powiększona.

Zamieniając istniejące tradycyjne wymienniki płaszczowo-rurowe na wymiennik Alfa Laval Compabloc zaprojektowany tak, by odzyskiwał więcej ciepła przy mniejszym łącznym spadku ciśnienia, można odciążyć zarówno podgrzewacz, chłodnicę odcieku, jak i sprężarkę. Daje to wzrost wydajności bez konieczności dodatkowych inwestycji w inne urządzenia.

Podobnie wymiana istniejących wymienników płaszczowo-rurowych na wymienniki Compabloc o wyższej wydajności i maksymalnym odzysku ciepła w sekcji frakcjonowania także pomaga odciążyć reboiler oraz chłodnicę produktu, co minimalizuje koszt inwestycji w te urządzenia.

Minimalizacja CAPEX

Ponadto, zastosowanie do odzysku ciepła wymienników ciepła Compabloc zamiast kilku dużych wymienników płaszczowo-rurowych instalowanych szeregowo jeszcze bardziej zmniejsza łączny koszt urządzeń w stanie zamontowanym.

Sprawdza się to szczególnie tam, gdzie wymienniki Compabloc pracują jako skraplacze, jako że w tym przypadku małe rozmiary i masa wypełnionego wymiennika są kluczowe w minimalizacji nakładów kapitałowych.

Sprawdzona technologia dla izomeryzacji lekkiej nafty

Wymienniki Alfa Laval Compabloc są zainstalowane w układach izomeryzacji na całym świecie. Pracują one jako wymienniki nadawy/odcieku reaktora, nadawy/odcieku frakcjonowania, skraplacze, reboilery oraz chłodnice produktu oszczędzając energię, zwiększając produkcję i poprawiając rentowność.