Obróbka nafty

Produkcja benzyny to nadal główny cel wielu rafinerii. Maksymalizacja ilości uzyskanego produktu ze strumieni lekkiej ropy i nafty oraz zapewnienie odpowiedniej jakości jest możliwa tylko wtedy, gdy zastosuje się procesy reformingu katalitycznego, izomeryzacji oraz alkilowania. Gdy celem jest poprawa rentowności, wymienniki ciepła Alfa Laval mogą podwyższyć wydajność energetyczną, zmniejszyć koszty, obniżyć zużycie wodoru oraz zwiększyć elastyczność, by łatwiej dostosowywać przepustowość układu.

Image for Light oil naphta processing 640x360 large