Hydrorafinacja

Im niższa dozwolona zawartość siarki w paliwach transportowych, tym głębsze odsiarczanie wodorem jest wymagane. W celu zabezpieczenia dostaw wodoru rafinerie inwestują we własne linie produkcyjne. Wymienniki ciepła Alfa Laval wspierają zarówno procesy obróbki wodorem, jak i generowania wodoru, oferując niezawodne działanie, oszczędności energii i zwiększenie mocy produkcyjnych.

Image for Hydrogen Treating processing 640x360 large