Kogeneracja

Kogeneracja (CHP) jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów wykorzystania energii. Ponad 90% energii może być przekazywane z powrotem do efektywnego wykorzystania. Jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie, które przynosi wiele korzyści.

combined-heat-power 640x360

Od ciepła odpadowego do efektywnego ogrzewania

Jeśli chodzi o aplikacje kogeneracyjnych, Alfa Laval rozwija pełną gamę wymienników ciepła, takich jak wymienniki ciepła powietrzne wymienniki ciepła (AHE), uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła (PHE) i lutowane miedzią płytowe wymienniki ciepła (BHEs), które dostarczają najbardziej energooszczędne rozwiązania. W ramach współpracy oferujemy wiedzę, zasoby, umiejętności inżynierskie oraz niezawodne i przyszłościowe rozwiązania, na których można polegać w każdym miejscu na świecie.

Alfa Laval w układach kogeneracji

Alfa Laval zapewnia komponenty do efektywnego chłodzenia w typowym układzie kogeneracji silnik gazowy z zapłonem iskrowym.

 

 Zdalny radiator / Dry-cooler z podwójnym obwodem

Alfa Laval oferuje pełną gamę wentylatorowych wymienników ciepła (AHE), które są idealne jako zdalne radiatory w układach kogeneracji. Produkty dostosowane do tej aplikacji zawierają albo stołowego typu V lub AHEs typu V.

Płaszcz wodny

Dla aplikacji chłodzenia płaszczem wodnym w obiegu wysokiej temparatury, Alfa Laval oferuje uszczelkowe płytowe wymienniki ciepła (PHE), lutowane płytowe wymienniki ciepła (BHE) i AlfaNova (FHE). Wymienniki ciepła skutecznie odzyskują ciepło wytwarzane w obwodzie wyoskiej temperatury, chłodząc w tym samym czasie temperaturę układu.

Chłodzenie oleju smarnego

Obieg niskich temperatur (LT), zwany również obiegiem oleju smarnego, jest efektywnie chłodzony przez płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval:płytowe uszczelkowe wymienniki ciepła (PHE), lutowane płytowe wymienniki ciepła (BHE ) i AlfaNova. Ciepło generowane w układzie niskich temperatur jest odzyskiwane przez te wymienniki ciepła, chłodząc jednocześnie obieg temperatury.