Ograniczanie emisji gazów

W ostatnich latach znacznemu zaostrzeniu uległy lokalne i międzynarodowe przepisy dotyczące emisji spalin z silników. Wśród nich są przepisy, które dotyczą elektrowni i ograniczają emisję tlenków azotu (NOx), tlenków siarki (SOx) i cząstek stałych.

Emission abatement 640x360

Przestrzegąc norm w zakresie emisji

Niektóre emisje szkodliwych substancji mogą zostać zredukowane przez silnik. Na przykład, tworzenia NOx może być ograniczone przez optymalizację procesu spalania. Jednak walka z innymi sustancjami może być o wiele trudniejsza.

Some emissions can be reduced via the engine itself. NOx formation, for example, can be limited by optimizing the combustion process. Other emissions, however, can be more difficult to combat.

Na przykład, emisje SOx są bezpośrednim rezultatem zawartości siarki w paliwie. Jeśli przełączenie na paliwo o niskiej zawartości siarki nie jest opcją, użycie płuczki, takiej jak Alfa Laval PureSOx, jest jedynym rozwiązaniem do kontroli emisji SOx.

SOx emissions, for instance, are a direct result of the sulphur content in the fuel. If switching to a low-sulphur fuel is not an option, the use of a scrubber like Alfa Laval PureSOx is the only solution for controlling SOx emissions.

Nie jest też możliwe wyeliminowanie całkowitej emisji cząstek stałych poprzez optymalizację spalania. Ale na przykład zastosowanie modułu Alfa Laval PureVent pozwala oczyszczać bardzo efektywnie gazy ze skrzyni korbowejych w instalacjach o dużej wydajności, zapewniając czystość nawet 99,9%.

Nor can all particle emissions be eliminated by optimizing combustion. Crankcase gas emissions, for example, have come into focus as an area where improvements should be made. Alfa Laval PureVent offers a radical new approach to the cleaning of crankcase gas in high-capacity installations, providing a cleaning efficiency as high as 99.9%.