Kogeneracja

By reclaiming thermal energy and using it to produce up to 10% more electrical energy, substantial reductions can be made in the consumption of fossil fuels. This leads to economic savings, but also to environmental benefits in the form of reduced CO2 and other emissions.

CombinedCycle640x360 large

Powerful heat recovery

The Alfa Laval Aalborg AV-6N is a robust and highly efficient water tube boiler with extended heating surface. Special design features like online cleaning, fast operation and vibration resistance make it ideal for maximum heat recovery in modern engine-based combined cycle power plants.
Alfa Laval Aalborg AV-6N jest solidnym i wydajnym kotłem wodnym o rozszerzonej powierzchni grzewczej. Specjalne właściwości konstrukcyjne, takie jak czyszczenie online, szybkie działanie i odporność na drgania sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla maksymalnego odzysku ciepła w nowoczesnych elektrowniach o łącznej mocy silnika.

The boiler’s compact and flexible design, which makes it easy to install, allows several sections/circuits within a common casing structure. The highly efficient cleaning during operation maximizes the long-term performance and increases plant availability by minimizing the needs for engine shutdowns. Natural circulation is used in the standard steam configuration, increasing reliability, safety and energy efficiency.
Konstrukcja kompaktowa i elastyczna kotła, która ułatwia instalację, umożliwia kilka sekcji / obwodów we wspólnej strukturze obudowy. Wysoce skuteczne czyszczenie podczas pracy maksymalizuje długotrwałą wydajność i zwiększa dostępność instalacji, minimalizując potrzeby wyłączania silnika. Cyrkulacja naturalna jest stosowana w standardowej konfiguracji pary, zwiększając niezawodność, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną.