Obróbka paliw

As a recognized leader in oil treatment, Alfa Laval is the ideal partner to help you get more out of mineral oils. By removing fuel impurities while minimizing losses, our solutions bring long-term protection and economy to engine power installations.

oil treatment 640x360

A full scope of supply

Alfa Laval provides thorough protection for your engine power business with complete oil treatment from bunker tanks to main engine. Having built centrifugal separators for over a century, we offer more separation experience than any other supplier. But we also bring you solid expertise in boosters, filters and working with alternative fuels.
Alfa Laval zapewnia dokładną ochronę Twojej działalności związanej z silnikiem przy pełnej obróbce olejowej ze zbiorników bunkrowych do głównego silnika. Posiadając od ponad stu lat separatory odśrodkowe, oferujemy więcej doświadczeń w zakresie separacji niż jakikolwiek inny dostawca. Ale my również przynoszą solidną wiedzę w zakresie wzmacniaczy, filtrów i pracy z alternatywnymi paliwami.

Designed for continuous, reliable operation under the harshest conditions, our oil treatment solutions combine low operating cost with high peace of mind.
Zaprojektowane z myślą o ciągłej, niezawodnej pracy w najtrudniejszych warunkach nasze rozwiązania do oczyszczania olejów łączą niski koszt eksploatacji z wysokim poziomem spokoju.

The easy choice

Simplicity and reliability have always been Alfa Laval hallmarks, and they can be seen more clearly than ever in today’s oil treatment solutions. With features like CentriShoot and CentriLock, our separator discharge system and bowl-locking mechanism, we’ve decreased equipment complexity – and with it both risk and wear.
Prostota i niezawodność zawsze były cechami charakterystycznymi firmy Alfa Laval i można je zobaczyć bardziej wyraźnie niż kiedykolwiek we współczesnych rozwiązaniach związanych z olejami. Dzięki funkcjom CentriShoot i CentriLock, naszemu systemowi wyładowczemu i mechanizmowi blokującemu musieliśmy zmniejszyć złożoność sprzętu - a wraz z nią zarówno ryzyko, jak i zużycie.

Likewise, we use modular components and plug-and-play principles that facilitate installation, commissioning and maintenance. So whether you’re preparing a new facility or converting an existing one, the choice of Alfa Laval has immediate advantages with ongoing benefit.
Podobnie używamy elementów modułowych oraz zasad typu plug-and-play, które ułatwiają instalację, uruchomienie i konserwację. Więc niezależnie od tego, czy przygotowujesz nowy obiekt czy przekształcasz istniejący, wybór firmy Alfa Laval ma natychmiastowe zalety przy stałych korzyściach.