Sekwestracja i składowanie dwutlenku węgla

Post-combustion carbon capture and storage is one way that power plants fuelled by carbon-based fuels achieve significant emissions reductions. However, capturing carbon dioxide in flue gas is an energy-intensive process. Alfa Laval’s proven high-efficiency heating and cooling technologies play a vital role in minimizing energy consumption.

carbon capture utilization storage hero image web

Redukując emisję dwutlenku węgla

Wychwytywanie dwutlenku węgla z gazów spalinowych w elektrowniach paliw kopalnianych pomaga osiągnąć znaczne redukcje jego emisji do atmosfery.

Alfa Laval posiada szerokie portfolio płytowych wymienników ciepła, aby sprostać wymaganiom tego energochłonnego procesu. Rezultatem jest wysoki odzysk energii w wymienniku, w którym odbywa się proces wychwytywania. Ponadto, kasetowy wymiennik ciepła Alfa Laval AlfaVap i kompaktowe spawane wymienniki ciepła Compabloc mogą pracować odpowiednio w funkcji reboilerów i skraplaczy.

Process overview