Alfa Laval - Produkcja energii: geotermia i odpady (Organiczny Cykl Rankine)

Produkcja energii: geotermia i odpady (Organiczny Cykl Rankine)

Generating renewable electricity from geothermal resources and waste heat requires the best use of available technologies. Increasing output by tapping lower temperature applications may require proven Organic Rankine Cycle (ORC) process to drive the turbine and generator. Alfa Laval’s expertise and broad portfolio of equipment and services help improve efficiency and productivity.

Geothermal-and-Waste-Heat 640x360new

Towards more efficient use of geothermal energy and waste heat

Renewable energy not only spurs growth, but also bodes well for a more sustainable future. Small-scale power generation using geothermal energy or industry waste heat streams can boost plant output. Regardless of the use of steam cycles or ORC cycles, Alfa Laval’s expertise and broad portfolio of equipment and services help improve efficiency and productivity.
Energia odnawialna nie tylko sprzyja rozwojowi, ale również stanowi dobrą okazję do bardziej zrównoważonej przyszłości. Wytwarzanie energii na małą skalę przy wykorzystaniu energii cieplnej lub strumieni ciepła pochodzącego z przemysłu może zwiększyć produkcję roślinną. Niezależnie od cykli parowych lub cykli ORC, wiedza Alfa Laval i szeroki zakres urządzeń i usług pomagają poprawić wydajność i wydajność.

Waste heat recovery:
Odzysk ciepła:

 • Exhaust gas economizers
  Oszczędności gazu spalinowego

Condensers and evaporators:
Kondensatory i parowniki:

 • Gasketed heat exchangers
 • Welded plate heat exchangers
 • Shell-and-tube heat exchangers
 • Air condensers
 • Dry coolers
 • Hybrid cooling solutions

  Uszczelnione wymienniki ciepła
  Spawane płyty wymienników ciepła
  Wymienniki ciepła w płaszczu i rurze
  Skraplacze powietrza
  Suche chłodnice
  Hybrydowe rozwiązania chłodzące

Wastewater treatment:
Oczyszczanie ścieków:

 • Decanters
 • Heat exchangers

Power block utilities:
Narzędzia blokowe:

 • Oil coolers
 • Oil treatment skids

  Chłodnice oleju
  Płozy do czyszczenia olejów