IGCC - Zgazowanie węgla, koksu ponaftowego

Strict emissions standards pose challenges for coal- and petroleum coke-fired power plants. Although complex and expensive, Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC ) plants can be attractive solutions when coal or petcoke is available at low cost and when also used to produce marketable secondary products for other industries.

IGCC 640x360new

On the pulse of a cleaner, smarter energy future
Na impuls czystszej, inteligentniejszej przyszłości energetycznej

Meeting global energy needs while minimizing environmental impact is a major challenge for the world’s power producers. Alfa Laval has solutions and equipment for integrated gasification and combined cycle (IGCC) power plants that improve energy efficiency, reduce costs, increase reliability and output, and minimize environmental impact.
Sprostanie światowym potrzebom energetycznym przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko jest poważnym wyzwaniem dla światowych producentów energii. Alfa Laval dysponuje rozwiązaniami i wyposażeniem dla zintegrowanych elektrowni zgazowujących i zespolonych (IGCC), które poprawiają efektywność energetyczną, obniżają koszty, zwiększają niezawodność i wydajność oraz minimalizują wpływ na środowisko.

Alfa Laval solutions for IGCC plants

Process heat transfer and air cooling:
Przetwarzanie ciepła i chłodzenie:

 • Shell-and-tube heat exchangers
 • Welded plate heat exchangers
 • Gasketed plates heat exchangers
 • Finned tube air coolers

  Wymienniki ciepła w płaszczu i rurze
  Spawane płyty wymienników ciepła
  Wymienniki ciepła z płytami uszczelniającymi
  Chłodnice powietrzne

Central cooling:
Centralne chłodzenie:

 • Plate heat exchangers and self-cleaning filters for closed loop cooling systems
  Płytowe wymienniki ciepła i filtry samoczyszczące do układów chłodzenia z zamkniętym obiegiem

Auxiliary cooling:
Chłodzenie pomocnicze:

 • Wet Surface Air Coolers using dirty water streams, such as blow down from reverse osmosis, cooling tower or steam loop, wastewater from local municipalities
 • Hybrid cooling solutions when coupling with Alfa Laval Dry Coolers

  Chłodnice powietrza na mokrej nawierzchni przy użyciu zabrudzonych strumieni wody, takich jak cios z odwróconej osmozy, wieża chłodnicza lub pętla pary, ścieki z lokalnych gmin
  Hybrydowe rozwiązania chłodzące podczas sprzęgania z Alfa Laval Dry Coolers

Wastewater treatment:
Oczyszczanie ścieków:

 • Decanters and heat exchangers, including grey water cooling
 • Belt filters
 • Belt presses

  Dekanty i wymienniki ciepła, w tym chłodzenie wodą szarą
  Filtry pasów
  Prasa taśmowa

Power block utilities:
Narzędzia blokowe:

 • Oil coolers
 • Oil treatment skids

  Chłodnice oleju
  Płozy do czyszczenia olejów