Hydroelektryczna generacja energii

Efficiency and environmental compliance are vital to the success of sustainable hydropower projects. Careful planning and proper system design are therefore required. Alfa Laval offers the expertise as well as a broad range of equipment and services for oil cooling and treatment to ensure the reliable performance of your hydropower plant.

Hydroelectric-power-plant 640x360new

To ensure the highest possible thermal efficiency, longest plant lifetime and maximum uptime, Alfa Laval offers a wide range of auxiliary equipment to improve the performance of your hydroelectric power plant.
Aby zapewnić jak najwyższą sprawność cieplną, najdłuższą żywotność fabryki i maksymalny czas pracy, Alfa Laval oferuje szeroki wachlarz urządzeń pomocniczych, które poprawiają wydajność elektrowni wodnej.

Our comprehensive range of solutions for hydroelectric power plants include:
Nasza obszerna oferta rozwiązań dla elektrowni wodnych obejmuje:

 • Lube oil cooling
 • Generator oil cooling
 • Transformer oil cooling
 • Lube oil treatment
 • Transformer oil treatment

  Chłodzenie oleju smarowego
  Chłodzenie oleju generatora
  Chłodzenie oleju transformatorowego
  Olej smarowy
  Obróbka oleju transformatorowego