Chłodnica gazów resztkowych

Using sunlight to heat thermal oil used as heat transfer fluid poses challenges. From sunrise and throughout the day, the oil is subject to relatively large thermal expansion. To regulate pressure at the expansion tanks, relief valves vent ullage gas. Alfa Laval plate heat exchangers and dry coolers safely and efficiently condense and separate the oil vapor in the vent gas before releasing it to atmosphere.

Ullage cooling 640x360px

On the pulse of ullage cooling

Concentrated Solar Power (CSP) plants are generally located around our planet’s solar belt, and are usualy subject to water restrictions due to limited or no availability of water. To address this issue, Alfa Laval promotes a two-stage cooling solution based primarily on air; water is only used for trim cooling to achieve the low temperature point required. For CSP plants that have sufficient water resources, a lower cost single-stage cooling process is feasible using water as the cooling medium. For both two-stage and single-stage processes, the cooling of the vent gas plus the condensation and separation of the oil fraction takes places inside a plate heat exchanger.

Instalacje skoncentrowanej energii słonecznej (CSP) są generalnie zlokalizowane wokół pasa słonecznego naszej planety i podlegają zwykle ograniczeniom wodnym ze względu na ograniczoną dostępność wody lub jej brak. Aby rozwiązać ten problem, Alfa Laval promuje dwustopniowy system chłodzenia oparty głównie na powietrzu; Woda jest używana tylko do chłodzenia wykończenia w celu osiągnięcia wymaganego punktu niskiej temperatury. W przypadku urządzeń CSP, które dysponują odpowiednimi zasobami wodnymi, możliwy jest niższy kosztowy proces chłodzenia jednostopniowego przy użyciu wody jako środka chłodzącego. W przypadku procesów dwustopniowych i jednoetapowych, chłodzenie gazu odpowietrzającego oraz kondensacja i rozdział frakcji oleju odbywa się wewnątrz płyty wymiennika ciepła.

Broad range of efficient coolers

Alfa Laval has a broad range of proven Alfa Laval Spiral Heat Exchangers and Alfa Laval Dry Coolers, which are excellent choices for use in ullage cooling systems at power plants with concentrating solar power systems.

Alfa Laval posiada szeroką gamę sprawdzonych wymienników ciepła Alfa Laval i Alfa Laval Dry Coolers, które są doskonałym wyborem do stosowania w systemach chłodzenia ułamek w elektrowniach z koncentrującymi sieciami energii słonecznej.

Compact Alfa Laval Spiral Heat Exchangers offer great installation flexibility and fast, infrequent cleaning. When cleaning is required, it typically is four to 10 times faster than conventional shell-and-tube heat exchangers. This maximizes uptime.

Kompaktowe wymienniki ciepła Alfa Laval ze spiralą zapewniają dużą elastyczność instalacji i szybkie, rzadkie czyszczenie. Gdy wymagane jest czyszczenie, zazwyczaj wynosi 4- 10 razy szybciej niż konwencjonalne wymienniki ciepła powłokowo-rurowe. To zmaksymalizuje czas pracy.

Alfa Laval Dry Coolers handle high capacities with ease while minimizing energy use due to their electronically commutated (EC) motors. Space-saving and cost-efficient, they are easy to operate and maintain, and typically deliver energy savings of 30% compared to comparable units with standard motors.

Chłodziarki suche Alfa Laval umożliwiają łatwą obsługę dużych ilości pojemności, minimalizując zużycie energii dzięki silnikom elektronicznym (komutowanym). Oszczędność miejsca i oszczędność kosztów są łatwe w obsłudze i konserwacji, a zazwyczaj zapewniają oszczędność energii o 30% w porównaniu do porównywalnych jednostek z silnikami standardowymi.

More about spiral heat exchangers