Energetyka solarna (CSP)

Generating power that is truly renewable, clean, and dispatchable bodes well for the future. Concentrated solar power (CSP) coupled with thermal storage can help secure future energy supplies as well as deliver fresh water and heat for other uses, such as large-scale food production. Alfa Laval offers state-of-the-art technologies that are key to the supply of solar power, freshwater and heat.

concentrated solar power 640x360

The solar future is looking bright

The sun is the Earth’s largest source of energy, yet it is still largely untapped for power production. International efforts are now underway for industrial-scale harvesting of solar energy. Several CSP plants, particularly in Spain, have been commissioned and have proven the viability of solar thermal power plants.

Słońce jest największym źródłem energii na Ziemi, ale nadal jest w dużej mierze niewykorzystane do produkcji energii. Obecnie trwają międzynarodowe wysiłki na rzecz pozyskiwania energii słonecznej na skalę przemysłową. Kilka zakładów CSP, zwłaszcza w Hiszpanii, zostało oddanych do eksploatacji i sprawdziło rentowność elektrowni słonecznych.

Installed at many of these CSP plants are Alfa Laval equipment, modules and systems, which contribute to generating solar thermal electricity. 

Zainstalowane w wielu z tych zakładów CSP to urządzenia, moduły i systemy Alfa Laval, które przyczyniają się do wytwarzania energii słonecznej.

Alfa Laval solutions for CSP plants

Thermal storage:

Magazynowanie termiczne:

 • Ultra compact oil/salt heat exchangers
 • Ultra kompaktowe wymienniki ciepła oleju / soli

Steam processes:

Procesy parowe:

 • Turbine condensers
 • Feedwater pre-heaters
 • Skraplacze turbinowe
  Podgrzewacze paszowe

Auxiliary cooling:

Chłodzenie pomocnicze:

 • Wet surface air coolers using dirty water streams, such as blow down from reverse osmosis, cooling tower or steam loop, and wastewater from local municipalities
 • Hybrid cooling solutions when coupled to Alfa Laval Dry Coolers
 • Chłodnice powietrza mokrego przy użyciu zabrudzonych strumieni wody, takich jak cios z odwróconej osmozy, wieża chłodnicza lub pętla pary oraz ścieki z lokalnych gmin
  Hybrydowe rozwiązania chłodzące w połączeniu z Alfa Laval Dry Coolers

Solar desalination:

Odsalanie słoneczne:

Power block utilities:

Narzędzia blokowe:

 • Oil coolers, oil treatment skids, auxiliary boilers
 • Chłodnice oleju, płozy do czyszczenia olejów, kotły pomocnicze

Wastewater treatment:

Oczyszczanie ścieków:

  • Decanters and heat exchangers
  • Dekancery i wymienniki ciepła

 

Benefits

 • Most advanced thermal storage solutions on the market
 • From water-use minimization to water making
 • Comprehensive water management for arid areas
 • Remote towns can get their power and their water from a local CSP plant

Process overview - molten salt tower CSP

 1. Steam-salt heat exchanger for steam tower thermal storage
 2. Steam generator for molten salt tower
 3. Water makers  for boilers and for cleaning mirrors
 4. Power block

Process overview - hot oil trough CSP

 1. Oil-salt heat exchanger for parabolic thermal storage
 2. Ullage system on thermal oil circuit
 3. Condenser cooling & desalination
 4. Power block