Parowo-wodny kocioł pomocniczy

Supplying supplemental sources of steam and hot water plays an important role in power plant operations. Compact, reliable and ready to use, Alfa Laval auxiliary boilers efficiently provide an ample supply of supplemental steam and hot water for use in critical processes such as at power plant start-up.

Auxiliary boilers 640x360px

Optimizing auxilary boiler steam and hot water generation

The Alfa Laval portfolio of Alfa Laval Aalborg 3-pass oil- and gas-fired boilers assure quality, reliability, long life, easy maintenance and sound economy. Compact and ready-to-install, this complete smoke-tube-shell boiler in a three-pass wetback design provides auxiliary steam capacities of up to 40 t/h at up to 20 barg design pressure.
Portfel Alfa Laval firmy Alfa Laval Aalborg 3-passowe kotły olejowe i gazowe zapewniają jakość, niezawodność, długą żywotność, łatwą konserwację i ekonomię dźwięku. Niewielki i gotowy do instalacji ten kompletny kocioł z komorą spalinową w trójdrogowym układzie nawilżania zapewnia pomocnicze pary wodne do 40 t / h przy ciśnieniu projektowym do 20 barg.

The control system incorporates a burner management system with load and sequence control as well as water level control and safety equipment, motor starters and oil heater control. 
System sterowania wyposażony jest w system zarządzania palnikiem z funkcją kontroli obciążenia i sekwencyjnego oraz urządzenia sterujące i zabezpieczające poziom wody, rozruszniki silników i sterowanie nagrzewnicą oleju.

The Alfa Laval Aalborg 3-Pass auxiliary boiler can be equipped with a pressure-atomizing, steam-atomizing or rotary-cup type burner for fully automatic operation. Burners for fuels such as natural gas, oil or combined firing of gas and oil are available upon request. 
Kocioł pomocniczy Alfa Laval Aalborg 3-Pass może być wyposażony w palnik rozpylający ciśnieniowo, parowo-atomizujący lub obrotowy filiżankę palnika do pełnej automatyki. Palniki na paliwa, takie jak gaz ziemny, olej lub kombinowane wypalanie gazu i oleju są dostępne na żądanie.

Accessories

The boiler plant can be equipped with economizer, superheater, condensate tank, deaerator, feedwater tank, blowdown tank and O2 combustion control.
Instalacja kotła może być wyposażona w ekonomizer, przegrzewacz, zbiornik kondensatu, odpowietrznik, zbiornik wody zasilającej, zbiornik wydmuchiwania i sterowanie spalaniem O2.

 

Benefits

  • Easy installation: Designed for plug-and-play operation, Alfa Laval Aalborg 3-Pass boilers are supplied with a ready-mounted burner, control panel, fittings and cables.
  • Compact design: Small footprint makes the boiler easy to incorporate into any design.
  • Easy inspection and maintenance: Connections and valves are located on top of the boiler, making them easily accessible for installation, inspection and maintenance. A number of manholes facilitate internal inspection.
  • Easy to clean: The spiral tubes are easy to clean, thanks to the low number and high efficiency.
  • Uniform, high steam quality: Efficient steam dryer provides dry, saturated steam. An optional superheater is also available.
  • Improved combustion: The furnace has a comparatively low heat-release ratio and provides ample space for the flame. This improves combustion and limits flue gas emissions.