Cykl parowy i cykl kogeneracyjny

High efficiency, low emissions and great flexibilty are critical to the successful operation of combined cycle power plants. With the right equipment in place, a modern plant can achieve efficiencies of more than 60% in combined cycle operation. This calls for reliable, highly efficient solutions – from feedwater heating equipment and fuel systems to auxuliary coolers and heaters.

Steam-turbine-power-plant 640x360

High performance, reliability and uptime

With expertise and state-of-the-art equipment and services, Alfa Laval provides a broad range of solutions for steam power and combined cycle power plants. From a single yet critical component such as small fuel oil heaters to complete fuel and auxiliary systems including highly efficient equipment such as our large central coolers, Alfa Laval contributes to the reliable, highly efficient operation of your power plant. The result? Higher fuel efficiency, lower initial cost per kilowatt, longer maintenance intervals and increased output.
Dzięki kompetencji i najnowocześniejszej technologii i wyposażenia Alfa Laval oferuje szeroką gamę rozwiązań dla elektrowni parowych i elektrowni. Alfa Laval od jednego, ale krytycznego elementu, takiego jak małe nagrzewnice oleju opałowego, do uzupełnienia paliwa i systemów pomocniczych, w tym wysoko wydajnych urządzeń, takich jak nasze duże centralne chłodziarki, przyczynia się do niezawodnego, wydajnego działania Twojej elektrowni. Wynik? Wyższa efektywność zużycia paliwa, niższy koszt wyjściowy na kilowatter, dłuższe odstępy między konserwacją i zwiększona wydajność.