Elektrownie cieplne

Wytwarzanie energii cieplnej stanowi kręgosłup kluczowy element dostaw energii elektrycznej. Rosnące zapotrzebowanie i zaostrzone przepisy wymagają znalezienia nowych sposobów dostarczania energii elektrycznej w sposób niezawodny, przyjazny dla środowiska i ekonomiczny. Alfa Laval znajduje coraz bardziej efektywne sposoby wytwarzania pary i ciepła oraz optymalizacji procesu w elektrowniach turbinowych.

Thermal-power-640x360p

Popraw efektywność i niezawodność

Zwiększ wydajność i efektywność energetyczną elektrowni za pomocą kompaktowych i opłacalnych systemów firmy Alfa Laval. Nasze systemy zapewniaja jak najbardziej wydajną i niezawodna pracę zakładu.

Szerokie portfolio firmy Alfa Laval obejmuje uszczelkowe wymienników ciepła, spawane wymienniki ciepła, chłodnice powietrza, filtry, technologie oddzielania, kotły przemysłowe, jednostki odzysku ciepła i inne urządzenia. Poprawa kontroli nad wprowadzana do procesu energią pomaga obniżyć koszty operacyjne, zwiększyć niezawodność i czas pracy oraz wydłużyć okres eksploatacji systemów krytycznych.

Nasza obszerna oferta rozwiązań dla elektrowni cieplnych obejmuje:

 • Systemy paliwowe
 • Oczyszczanie olejów smarnych
 • Oczyszczanie olejów transformatorowych
 • Odsiarczanie spalin i odwadnianie gipsu
 • Nagrzewnice gazowe
 • Oczyszczanie spalin i wychwytywanie CO2
 • Chłodzenie generatora
 • Podgrzew wody zasilającej
 • Skraplacze / kotły grzewcze
 • Skraplacze turbiny parowej
 • Chłodnice oleju smarnego
 • Powietrzne wymienniki ciepła
 • Systemy wody chłodzącej w obiegu zamkniętym
 • Filtry samoczyszczące dla wody morskiej, rzeki rzecznej lub inne "brudne" aplikacje wodna