Produkcja biopaliw

Oleje biologiczne mogą być produkowane z różnych surowców, włączając w to genetycznie modyfikowane drożdze, bakterie, algi, czy sosnę lub kukurydzę. Alfa Laval oferuje szeroką gamę rozwiązań do produckji olejów bio, w tym urządzenia do oddzielania i filtracji, wymiany ciepła oraz do sterowania cieczami.

Bio oil production 640x360

Urządzenia do oddzielania

Wirówki talerzowe (odśrodkowe) Alfa Laval są idealne do stosowania przy zbiorach biomasy, zawierającej lipidy i do oczyszczania niemieszających się frakcji paliwa w aplikacjach ciecz-ciecz. Moduły filtracji membranowej Alfa Laval są idealne do procesów wstępnego zatężania i odzysku wody.

Wymienniki ciepła

Kompaktowe wymienniki ciepła Alfa Laval zapewniają efektywne grzanie i chłodzenie cieczy procesowych, jak również skraplanie. Systemy wyparne Alfa Laval są szeroko stosowane do zatężania biomasy i strumieni odpadowych.

Sterowanie przepływami 

Alfa Laval dostarcza urządzenia do sterowania przepływami, takie jak: pompy, zawory, mieszadła i urządzenia do mycia zbiorników.