Produkcja z ziaren

Alfa Laval wspiera zakłady produkujące etanol, które do jego produkcji wykorzystują wszystkie rodzaje surowców zawierających skrobię, takie jak pszenica, kukurydza, ryż, maniok i sorgo. Niezrównana wiedza technologiczna i procesowa firmy Alfa Laval pozwala oszczędzać energię, przestrzeń oraz koszty związane z produkcją etanolu.

Corn 640x380

Przygotowanie zacieru

Płytowe wymienniki ciepła Alfa Laval WideGap są skonfigurowane do zapewnienia najwyższej skuteczności chłodzenia i odzysku ciepła w wymagających procesach wytwarzania zacieru z surowców zawierających skrobię.

W zakładach przetwarzających pszenicę, systemy oddzielania glutenu Alfa Laval pozwalają uzyskać dodatkową wartość z procesu.

Fermentacja 

Wymienniki Alfa Laval WideGap pozwalają utrzymać kontrolę temperatury fermentacji, nawet wtedy, gdy woda chłodząca jest chłodniejsza tylko o 1° od medium fermentującego.

Wysokosprawne głowice myjące zapewniają szybkie i skuteczne mycie zbiorników fermentacyjnych, co pozwala poprawić wydajność i niezawodność procesu

Destylacja / odwodnienie 

Niezwykle kompaktowe wymienniki ciepła firmy Alfa Laval ułatwiają instalację i zapewniają wysoką wydajność na małej przestrzeni instalacyjnej. Reboilery umożliwiają pracę nawet przy niewielkich różnicach temperatur, które jeszcze bardziej poprawiają efektywność energetyczną nawet przy wykorzystaniu niższej jakości źródeł ciepła. 

Uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval są najbardziej odpowiednimi urządzeniami, które mogą sprostać szybko zmieniającym się parametrom temperatury i ciśnienia.

Wywar

Wirówki dekantacyjne i wyparki płytowe Alfa Laval zapewniają maksymalny czas pracy pomiędzy przerwami serwisowymi i minimalną ilość prac serwisowych wykonywanych podczas procesu odwadniania i zatężania wywaru.

Wyparki AlfaFlash z wymuszonym obiegiem cyrkulacji pozwalają uzyskać wysoki stopień zatężenia produktów, w najbardziej oszczędny energetycznie sposób.

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval są niezawodnym i niezwykle kompaktowym rozwiązaniem. Zastosowanie w nich płytek, tzw. power plates pozwala na obniżenie zużycia energii przy takim samym stopniu odwodnienia.

Szybkoobrotowe wirówki Alfa Laval mogą być wykorzystywane do odzysku cennego oleju kukurydzianego pomiędzy dwoma stopniami wyparki.

Membrany Alfa Laval są stosowane do doczyszczania kondensatu.