Produkcja z celulozy

Alfa Laval wykorzystuje szerokie doświadczenie w produkcji etanolu z cukru i skrobi do produkcji etanolu z celulozy. Drewno, biomasa z wyrębu lasu i organiczne odpady rolnicze stanowią surowiec do produkcji bioetanolu, rozszerzając tym samym możliwości produkcji etanolu ze źródeł odnawialnych.

Cellulose 640x360

Obróbka wstępna / hydroliza enzymatyczna 

Alfa Laval dostarcza dwa rodzaje wymienników ciepła  Alfa Laval WideGap i spiralne do stosowania w produkcji etanolu z surowców zawierających celulozę. O wyborze wymiennika decydują w głównej mierze właściwości fizyczne zawiesiny celulozy oraz zawartość włókien.

Płytowe wymienniki ciepła WideGap zostały opracowane specjalnie do produkcji etanolu, z uwzględnieniem odpowiedniej konstrukcji portów i połączeń. Ograniczona liczba punktów styku oznacza mniejsze ryzyko blokowania kanałów wymiennika. Szeroka gama wymienników płytowych WideGap, o rozmiarach króćców od 100 mm do 350 mm, zapewnia możliwość konfiguracji wymiennika do każdej instalacji - niezależnie od skali produkcji.

Wymienniki spiralne Alfa Laval są idealne do stosowania w obróbce zawiesiny celulozowej o wysokiej zawartości włókien. Jesteśmy również światowym liderem w dostarczaniu systemów membranowych do produkcji enzymów.

Fermentacja 

Wymienniki Alfa Laval WideGap pozwalają utrzymać kontrolę temperatury fermentacji, nawet wtedy, gdy woda chłodząca jest chłodniejsza tylko o 1° od medium fermentującego. Jeśli w zawiesinie celulozowej zawiera dużą ilość włókien, najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będą spiralne wymienniki ciepła.

Wysokosprawne głowice myjące zapewniają szybkie i skuteczne mycie zbiorników fermentacyjnych, co pozwala poprawić wydajność i niezawodność procesu. Po fermentacji , szybkoobrotowe wirówki Alfa Laval odzyskują drożdże, zapewniając najwyższą wydajność w połączeniu z najniższymi kosztami operacyjnymi na rynku.

Destylacja / odwadnianie 

Niezwykle kompaktowe wymienniki ciepła firmy Alfa Laval ułatwiają instalację i zapewniają wysoką wydajność na małej przestrzeni instalacyjnej. Reboilery umożliwiają pracę nawet przy niewielkich różnicach temperatur, które jeszcze bardziej poprawiają efektywność energetyczną nawet przy wykorzystaniu niższej jakości źródeł ciepła.

Płytowe wyparki Alfa Laval są najbardziej odpowiednimi urządzeniami do pracy z mediami włóknistymi. Wyparki AlfaVap są zaprojektowane do procesów wyparnych.

Wyparki AlfaFlash z wymuszonym obiegiem cyrkulacji pozwalają na uzyskanie wysokich sił tnących na płytach i dzięki temu mogą być wykorzystane jako reboilery do pracy z mediami  :

  • zanieczyszczonymi
  • mającymi tendencje do wytrącania osadów na powierzchni wymiany ciepła
  • lepkimi.

Uszczelkowe wymienniki ciepła Alfa Laval są najbardziej odpowiednimi urządzeniami, które mogą sprostać szybko zmieniającym się parametrom temperatury i ciśnienia. 

Odwadnianie ligniny i zatężanie wywaru

Wirówki dekantacyjne Alfa Laval do odwadniania ligniny są niezawodnym i niezwykle kompaktowym rozwiązaniem. Zastosowanie w nich płytek, tzw. power plates pozwala na obniżenie zużycia energii przy takim samym stopniu odwodnienia.

Wyparki płytowe zapewniają maksymalny czas pracy pomiędzy przerwami serwisowymi i minimalną ilość prac serwisowych podczas procesu odwadniania i zatężania.