Poznaj pompy Alfa Laval UltraPure

Pompy Alfa Laval UltraPure zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowania w najbardziej wymagających procesach farmaceutycznych, gdzie zapewniają najwyższy poziom utrzymania higieny, bezpieczeństwo i powtarzalną jakość produktu.

Discover Alfa Laval UltraPure Pumps:

Safety

Alfa Laval UltraPure pumps feature a high level of attention to hygiene and repeatability to reduce the risk of contamination.

 

Reliability

Time-tested and proven designs guarantee the repeatability and quality of your product.

Efficiency

Alfa Laval UltraPure pumps are cost-effective pumps that deliver maximum energy efficiency, a reduced C02 footprint, higher yields and increased uptime.

 

Global coverage with local presence

Our wide range of Alfa Laval UltraPure pumps can meet your any of your process challenges. No matter where you are, Alfa Laval’s service and support experts are always close by and ready to help, everything you need close at hand.

Dokumentacja dla potrzeb procesów biotechnologicznych i farmaceutycznych 

Standardowy pakiet dokumentacji Alfa Laval Q-doc dla urządzeń Alfa Laval UltraPure zapewnia pełną identyfikowalność wszystkich części mających kontakt z produktem, takich jak stal, uszczelek itp Zabezpiecza idealne dopasowanie za każdym razem i zapobiega potencjalnym niedopatrzeń, które może wymagać ponowne zatwierdzenie.

Alfa Laval Q-doc zawiera deklarację zgodności, certyfikaty materiałowe, odpowiednie świadectwa badań oraz informacje o koniecznych zestawach części zamiennych dla standardowych komponentów. Podobnie jak w przypadku testów FAT dla systemów separacji Alfa Laval, pakiet dokumentacji Q-doc umożliwia przeprowadzenie procesów kwalifikacji i walidacji w sposób sprawny.

Pobierz pakiet Q-doc 

Wszystkie pakiety Q-doc są dostępne na tej stronie.

Aby odszukać certyfikat Q-doc:

  • Wprowadź numer seryjny lub ID w polu "search" (w górnej części strony)
  • Naciśnij "search"
  • Informacja o certyfikacie Q-doc dla tego produktu zostanie wyświetlona jako rezultat poszukiwań, a certfikat będzie gotowy do pobrania w formacie PDF

 

Pobierz przykładowy Qdoc:

Need to find documentation for your Alfa Laval UltraPure pump?

All Alfa Laval UltraPure pumps are supplied with Alfa Laval Q-doc, our documentation package providing full traceability of all product contact parts such as steel, gaskets, etc.  Alfa Laval Q-doc secures a perfect match every time and prevents potential oversights that could necessitate revalidation.  Qdoc validaton